Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, September 20, 2019
Văn hoá doanh nghiệp
Công ty Điện lực Yên Bái cử cán bộ quản lý cấp trung tham gia lớp đào tạo giá trị cốt lõi và huấn luyện về triển khai VHDN
Công ty Điện lực Yên Bái cử cán bộ quản lý cấp trung tham gia lớp đào tạo giá trị cốt lõi và huấn luyện về triển khai VHDN
2019-07-19 15:07
-60
Hành trình Văn hoá doanh nghiệp năm 2019 Với phương châm “Một đội ngũ – Một mục tiêu – Một hành trình”
Hành trình Văn hoá doanh nghiệp năm 2019 Với phương châm “Một đội ngũ – Một mục tiêu – Một hành trình”
2019-07-05 08:03
-74
Vai trò của lãnh đạo trong hành trình văn hóa EVNNPC
Vai trò của lãnh đạo trong hành trình văn hóa EVNNPC
2019-07-02 09:46
-77
PC Yên Bái khởi động chương trình đào tạo “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình 2019”
PC Yên Bái khởi động chương trình đào tạo “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình 2019”
2019-07-02 09:42
-77
Công ty Điện lực Yên Bái với công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp
Công ty Điện lực Yên Bái với công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp
2019-07-02 09:02
-77
Người thợ đường dây
Người thợ đường dây
2019-06-26 09:18
-83
Kiều Anh Tuấn, người đội trưởng hết lòng với công việc
Kiều Anh Tuấn, người đội trưởng hết lòng với công việc
2019-06-12 15:56
-97
Có một người như thế
Có một người như thế
2019-06-12 15:52
-97
Nguyễn Khánh Toàn: Người Đội trưởng hết mình vì công việc
Nguyễn Khánh Toàn: Người Đội trưởng hết mình vì công việc
2019-06-12 15:48
-97
Công đoàn PC Yên Bái tổ chức thăm hỏi nhân “Tháng Công nhân”
Công đoàn PC Yên Bái tổ chức thăm hỏi nhân “Tháng Công nhân”
2019-05-28 14:14
-112
12345678910...
Top  |  Home