Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, December 5, 2020
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy PC Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 65 năm Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái”
Đảng ủy PC Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 65 năm Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái”
2020-11-11 13:34
-21
Chi bộ kỹ thuật tổ chức kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ kỹ thuật tổ chức kết nạp Đảng viên mới
2020-11-05 14:02
-27
Công ty Điện lực Yên Bái khen thưởng 169 học sinh là con cán bộ công nhân viên trong Công ty nhân dịp bước vào năm học mới (2020-2021)
Công ty Điện lực Yên Bái khen thưởng 169 học sinh là con cán bộ công nhân viên trong Công ty nhân dịp bước vào năm học mới (2020-2021)
2020-09-30 20:00
-63
Điện lực Nghĩa Lộ tổ chức gặp mặt, chia tay CBCNV nghỉ hưu, chuyển công tác năm 2020
Điện lực Nghĩa Lộ tổ chức gặp mặt, chia tay CBCNV nghỉ hưu, chuyển công tác năm 2020
2020-09-30 19:56
-63
Cảm ơn những người “thắp sáng đường quê”
Cảm ơn những người “thắp sáng đường quê”
2020-07-30 13:59
-125
Hành trình về nguồn - Thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sỹ, Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020)
Hành trình về nguồn - Thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sỹ, Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020)
2020-07-24 15:44
-131
Tổ chức sinh nhật tập thể CBCNV có ngày sinh nhật trong tháng là một ý nghĩa của hoạt động của Công đoàn
Tổ chức sinh nhật tập thể CBCNV có ngày sinh nhật trong tháng là một ý nghĩa của hoạt động của Công đoàn
2020-07-24 15:17
-131
Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái thăm, tặng quà nhân Tháng Công nhân năm 2020
Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái thăm, tặng quà nhân Tháng Công nhân năm 2020
2020-05-15 16:59
-201
PC Yên Bái tổ chức thăm hỏi nhân Tháng công nhân năm 2020, trao tiền hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở từ Quỹ nhân đạo của NPC
PC Yên Bái tổ chức thăm hỏi nhân Tháng công nhân năm 2020, trao tiền hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở từ Quỹ nhân đạo của NPC
2020-04-23 15:59
-223
PC Yên Bái thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sở” một nội dung quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh
PC Yên Bái thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sở” một nội dung quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh
2020-04-09 14:51
-237
12345678
Top  |  Home