Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Thursday, November 21, 2019
Tin Công ty Điện lực Yên Bái
Thắp sáng nơi rẻo cao nậm lành
Thắp sáng nơi rẻo cao nậm lành
2019-11-21 15:33
3
PCYB hướng dẫn, giới thiệu dịch vụ thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt
PCYB hướng dẫn, giới thiệu dịch vụ thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt
2019-11-21 15:03
3
Trao giải Cuộc thi viết “Gương sáng tiêu biểu ngành Điện” và định hướng nhiệm vụ trọng tâm về công tác truyền thông của EVN
Trao giải Cuộc thi viết “Gương sáng tiêu biểu ngành Điện” và định hướng nhiệm vụ trọng tâm về công tác truyền thông của EVN
2019-11-21 14:44
3
Chi bộ Điện lực Yên Bình Tổ chức lế kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú
Chi bộ Điện lực Yên Bình Tổ chức lế kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú
2019-11-21 14:30
3
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện kiểm tra tình hình SXKD năm 2019 tại PC Yên Bái
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện kiểm tra tình hình SXKD năm 2019 tại PC Yên Bái
2019-11-20 10:09
2
PCYB tham gia tập huấn chế độ kế toán, chính sách thuế và hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm 2019 do NPC tổ chức
PCYB tham gia tập huấn chế độ kế toán, chính sách thuế và hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm 2019 do NPC tổ chức
2019-11-20 09:52
2
Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên
Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên
2019-11-20 09:33
2
Điện lực Nghĩa Lộ: Thúc đẩy thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Điện lực Nghĩa Lộ: Thúc đẩy thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
2019-11-20 09:30
2
Công ty Điện lực Yên Bái tham gia tập huấn công tác sửa chữa điện nóng ( sửa chữa Hotline)
Công ty Điện lực Yên Bái tham gia tập huấn công tác sửa chữa điện nóng ( sửa chữa Hotline)
2019-11-20 09:16
2
Thông báo kết quả tuyển dụng năm 2019
Thông báo kết quả tuyển dụng năm 2019
2019-11-07 15:09
-11
12345678910...
Top  |  Home