Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, July 8, 2020
Tin Công ty Điện lực Yên Bái
Công ty Điện lực Yên Bái triển khai tổ chức hội thảo trực tuyến “An toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh”
Công ty Điện lực Yên Bái triển khai tổ chức hội thảo trực tuyến “An toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh”
2020-07-04 15:14
-1
PC Yên Bái tổ chức thi chuyển ngạch, thi giữ bậc và nâng bậc công nhân đợt 6 tháng đầu năm 2020
PC Yên Bái tổ chức thi chuyển ngạch, thi giữ bậc và nâng bậc công nhân đợt 6 tháng đầu năm 2020
2020-06-26 18:02
-9
PC Yên Bái: Công nhân lại căng mình vì dòng điện những ngày nắng nóng
PC Yên Bái: Công nhân lại căng mình vì dòng điện những ngày nắng nóng
2020-06-25 13:09
-10
PC Yên Bái tham gia tập huấn phân hệ Quản lý nợ vay (LE) tại Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
PC Yên Bái tham gia tập huấn phân hệ Quản lý nợ vay (LE) tại Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
2020-06-24 09:56
-11
PC Yên Bái tăng cường quản lý, giám sát nội bộ qua Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
PC Yên Bái tăng cường quản lý, giám sát nội bộ qua Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
2020-06-23 07:39
-12
Công ty Điện lực Yên Bái đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động
Công ty Điện lực Yên Bái đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động
2020-06-22 13:14
-13
PC Yên Bái: Gặp mặt thân mật nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam
PC Yên Bái: Gặp mặt thân mật nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam
2020-06-18 15:13
-17
Công ty Điện lực Yên Bái đẩy nhanh tiến độ các công trình chống quá tải lưới điện đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng năm 2020
Công ty Điện lực Yên Bái đẩy nhanh tiến độ các công trình chống quá tải lưới điện đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng năm 2020
2020-06-16 16:09
-19
Công ty Điện lực Yên Bái quan tâm chăm lo sức khỏe cho người lao động trực tiếp làm công tác quản lý, vận hành lưới điện
Công ty Điện lực Yên Bái quan tâm chăm lo sức khỏe cho người lao động trực tiếp làm công tác quản lý, vận hành lưới điện
2020-06-05 14:20
-30
Công ty Điện lực Yên Bái tăng cường giám sát việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
Công ty Điện lực Yên Bái tăng cường giám sát việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
2020-06-01 16:21
-34
12345678910...
Top  |  Home