Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Thursday, April 9, 2020
Tin Công ty Điện lực Yên Bái
Điện lực Văn Yên tăng cường công tác phát dọn hành lang ATLĐ, QLKT
Điện lực Văn Yên tăng cường công tác phát dọn hành lang ATLĐ, QLKT
2020-04-09 15:24
3
Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
2020-04-08 15:21
2
PC Yên Bái cách ly tập trung số cán bộ Trung tâm điều khiển xa Yên Bái, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục trong thời gian cao điểm phòng chống dịch Covid-19
PC Yên Bái cách ly tập trung số cán bộ Trung tâm điều khiển xa Yên Bái, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục trong thời gian cao điểm phòng chống dịch Covid-19
2020-04-05 11:13
-1
Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
2020-03-26 09:11
-11
Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam rà soát kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19
Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam rà soát kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19
2020-03-24 15:10
-13
PC Yên Bái triển khai hiệu quả việc rửa sứ hotlinne trên lưới điện cao áp đang vận hành đảm bảo an toàn
PC Yên Bái triển khai hiệu quả việc rửa sứ hotlinne trên lưới điện cao áp đang vận hành đảm bảo an toàn
2020-03-10 09:57
-27
PC Yên Bái: Cung cấp điện ổn định, coi trọng công tác dịch vụ khách hàng và nâng cao thực thi văn hóa doanh nghiệp trong năm 2020
PC Yên Bái: Cung cấp điện ổn định, coi trọng công tác dịch vụ khách hàng và nâng cao thực thi văn hóa doanh nghiệp trong năm 2020
2020-03-10 09:34
-27
PC Yên Bái khẩn trương khắc phục cấp điện trở lại sau giông lốc và mưa đá sảy ra trên địa bàn thành phố Yên Bái
PC Yên Bái khẩn trương khắc phục cấp điện trở lại sau giông lốc và mưa đá sảy ra trên địa bàn thành phố Yên Bái
2020-03-06 17:01
-31
Ứng phó và duy trì truyền dẫn thông tin phục vụ sản xuất và hoạt động của Trung tâm điều khiển từ xa khi tình huống thời tiết cức đoan xảy ra
Ứng phó và duy trì truyền dẫn thông tin phục vụ sản xuất và hoạt động của Trung tâm điều khiển từ xa khi tình huống thời tiết cức đoan xảy ra
2020-03-06 15:42
-31
Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái chung tay khắc phục thiệt hại sau thiên tai giông lốc
Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái chung tay khắc phục thiệt hại sau thiên tai giông lốc
2020-03-06 15:39
-31
12345678910...
Top  |  Home