Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, December 5, 2020
Tin Công ty Điện lực Yên Bái
Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO1900:2015
Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO1900:2015
2020-12-04 16:19
2
Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020”
Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020”
2020-12-01 16:26
-1
Phòng Kế hoạch vật tư- PCYB thực hiện tốt công tác quản lí vật tư để đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất
Phòng Kế hoạch vật tư- PCYB thực hiện tốt công tác quản lí vật tư để đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất
2020-12-01 16:07
-1
Công Ty Điện Lực Yên Bái: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
Công Ty Điện Lực Yên Bái: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
2020-12-01 16:01
-1
PC Yên Bái đẩy nhanh lắp công tơ điện tử đo xa để hiện đại hóa hệ thống đo đếm theo lộ trình
PC Yên Bái đẩy nhanh lắp công tơ điện tử đo xa để hiện đại hóa hệ thống đo đếm theo lộ trình
2020-11-30 21:22
-2
Điện sớm về
Điện sớm về
2020-11-30 15:14
-2
PC Yên Bái tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động
PC Yên Bái tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động
2020-11-27 16:22
-5
PC Yên Bái tập huấn nhận thức an toàn thông tin năm 2020
PC Yên Bái tập huấn nhận thức an toàn thông tin năm 2020
2020-11-13 14:54
-19
Thành lập Tổ công tác để phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các Dự án điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Thành lập Tổ công tác để phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các Dự án điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái
2020-11-13 14:26
-19
PC Yên Bái tham dự Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác pháp chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
PC Yên Bái tham dự Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác pháp chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2020-11-11 13:49
-21
12345678910...
Top  |  Home