Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Monday, September 24, 2018
Tin Công ty Điện lực Yên Bái
Tăng cường thực hiện tuyên truyền và phát quang hành lang bảo vệ an toàn công trình điện
Tăng cường thực hiện tuyên truyền và phát quang hành lang bảo vệ an toàn công trình điện
2018-09-05 16:20
-16
Giảm bớt thủ tục báo cáo hành chính là nâng cao năng lực quản lý
Giảm bớt thủ tục báo cáo hành chính là nâng cao năng lực quản lý
2018-09-04 17:47
-17
PC Yên Bái tổ chức mở lớp đào tạo về văn hóa doanh nghiệp cho CBCNV năm 2018
PC Yên Bái tổ chức mở lớp đào tạo về văn hóa doanh nghiệp cho CBCNV năm 2018
2018-09-04 17:15
-17
PCYB nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo cho cán bộ chủ chốt và khởi động Chương trình hành trình văn hoá EVNNPC
PCYB nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo cho cán bộ chủ chốt và khởi động Chương trình hành trình văn hoá EVNNPC
2018-08-10 16:32
-42
PC Yên Bái đột phá về dịch vụ điện qua trung tâm phục vụ hành chính công
PC Yên Bái đột phá về dịch vụ điện qua trung tâm phục vụ hành chính công
2018-08-09 14:18
-43
Thống kê thiệt hại do cơn bão số 3 ảnh hưởng đến lưới điện của Công ty Điện lực Yên Bái
Thống kê thiệt hại do cơn bão số 3 ảnh hưởng đến lưới điện của Công ty Điện lực Yên Bái
2018-08-09 13:45
-43
PCYB tổ chức sát hạch, nâng cao chất lượng cán bộ
PCYB tổ chức sát hạch, nâng cao chất lượng cán bộ
2018-08-03 11:14
-49
Ký sự: “Cò Lỳ - Nơi vùng lũ”
Ký sự: “Cò Lỳ - Nơi vùng lũ”
2018-08-01 10:18
-51
Điện lực Văn Yên Khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3
Điện lực Văn Yên Khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3
2018-07-27 11:14
-56
Công ty Điện lực Yên Bái: Nối nguồn sáng cho nhân dân vùng lũ lụt
Công ty Điện lực Yên Bái: Nối nguồn sáng cho nhân dân vùng lũ lụt
2018-07-24 16:40
-59
12345678910...
Top  |  Home