Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, March 29, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 136
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực TP Yên Bái
1 6h0 : 26/03/201718h0 : 26/03/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : PV công tac đồng bộ lưới 22kV373E12.1 TP Yên BáiTp Yên Bái : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Nam Cường,Xã Nghĩa Lợi,Xã Nghĩa Phúc,Xã Minh Quán,Xã Âu Lâu,Xã Hợp Minh,Xã Phúc Lộc,Xã Tuy Lộc10380PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 6h0 : 25/03/201718h0 : 25/03/2017Khác : Trạm E12-1 công tác thay MC liên lạc 312373E12.1 TP Yên BáiTp Yên Bái : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Nam Cường,Xã Tuy Lộc,Xã Nghĩa Lợi,Xã Nghĩa Phúc,Xã Minh Quán,Xã Âu Lâu,Xã Hợp Minh,Xã Phúc Lộc11171PA1001Điện lực TP Yên Bái
3 6h0 : 25/03/201714h0 : 25/03/2017Khác : Trạm E12-1 công tác thay MC liên lạc 312CDPĐ 01-1 Tây CầuXã Hợp minh, giới phiên, phúc lộc : Phường Nguyễn Thái Học,Phường Nguyễn Phúc,Xã Tuy Lộc,Xã An Thịnh,Xã Giới Phiên,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến,Xã Phúc Lộc,Xã Việt Cường1616PA1001Điện lực TP Yên Bái
4 6h0 : 25/03/201711h0 : 25/03/2017Khác : Trạm E12-1 công tác thay MC liên lạc 312371E12.1Xã Văn Tiến, Xã Tân Thịnh : Phường Yên Thịnh,Xã Tân Thịnh,Xã Lương Thịnh,Xã Văn Tiến,Xã Văn Lãng,Xã Văn Phú,Xã Tân Thịnh1286PA1001Điện lực TP Yên Bái
5 6h0 : 25/03/201711h0 : 25/03/2017Khác : Trạm E12-1 công tác thay MC liên lạc 312372E12.1 Thành Phố YBXã minh bảo : Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Minh Chuẩn,Xã Cường Thịnh,Xã Giới Phiên800PA1001Điện lực TP Yên Bái
6 6h0 : 25/03/201713h0 : 25/03/2017Khác : Trạm E12-1 công tác thay MC 312474E12.1TP Yên bái : Tinh Yên Bái,TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà,Xã Nam Cường,Xã Tuy Lộc,Xã Tân Thịnh,Xã Nghĩa Phúc,Xã Âu Lâu,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến,Xã Văn Phú,Xã Tân Thịnh9027PA1001Điện lực TP Yên Bái
7 6h0 : 25/03/201711h0 : 25/03/2017Khác : Trạm E12-1 công tác thay MC liên lạc 312378E12.1 TP Yên Báixã văn tiến : Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Hồng Hà,Xã Văn Tiến,Xã Văn Phú140PA1001Điện lực TP Yên Bái
8 6h0 : 25/03/201711h0 : 25/03/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Đấu nối mạch vòngCDPT 62-1 km6Thành phố Yên Bái : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Nam Cường,Xã Minh Quán,Xã Âu Lâu,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến4830PA1001Điện lực TP Yên Bái
9 6h0 : 25/03/201711h0 : 25/03/2017Khác : Trạm E12-1 công tác thay MC liên lạc 312374E12-1 Thành Phố YBThành phố YB : 3290PA1001Điện lực TP Yên Bái
10 12h10 : 24/03/201712h40 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳVT 2-NS---Văn Tiến 2Xã Văn Tiến : Xã Văn Tiến65PA1001Điện lực TP Yên Bái
11 7h30 : 24/03/20178h30 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳVT1-VQ---Văn Tiến 1Xã Văn tiến : Xã Văn Tiến49PA1001Điện lực TP Yên Bái
12 8h40 : 24/03/20179h40 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳVT1-LS---Văn Tiến 1Xã Văn Tiến : Xã Văn Tiến146PA1001Điện lực TP Yên Bái
13 7h30 : 23/03/201710h0 : 23/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳT6 đường Nguyễn Tất Thành1513204249 Phường Yên Thịnh : Phường Hồng Hà,Xã Tân Thịnh33PA1001Điện lực TP Yên Bái
14 6h0 : 23/03/201711h30 : 23/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột xử lý khoảng cách pha đấtCDPT VĂN LÃNGXã Văn Tiến : Phường Yên Thịnh,Xã Tân Thịnh,Xã Văn Tiến,Xã Văn Lãng,Xã Văn Phú918PA1001Điện lực Yên Bình
15 10h0 : 23/03/201712h0 : 23/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA T71513204279 Xã Tân Thịnh : Phường Yên Thịnh,Phường Hồng Hà,Xã Tân Thịnh72PA1001Điện lực TP Yên Bái
16 7h30 : 22/03/201712h0 : 22/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Tách tuyến san tải xang TBA mới XDNC2-YN1---Nam Cường 2xã nam cường : Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Đồng Tâm,Xã Nam Cường,Xã Minh Quán61PA1001Điện lực TP Yên Bái
17 7h30 : 22/03/201710h0 : 22/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA T41513204249 Phường Yên Thịnh : Phường Yên Thịnh,Phường Hồng Hà,Xã Tân Thịnh115PA1001Điện lực TP Yên Bái
18 10h0 : 22/03/201712h0 : 22/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA T51513204249 Phường Yên Thịnh : Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Tân Thịnh67PA1001Điện lực TP Yên Bái
19 13h0 : 22/03/201715h30 : 22/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳBảo LươngPhường Yên Ninh : TP Yên bái,Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học174PA1001Điện lực TP Yên Bái
20 7h0 : 21/03/201710h30 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳK2BPHƯỜNG YÊN NINH : Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh137PA1001Điện lực TP Yên Bái
21 13h30 : 21/03/201715h30 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳKm2PHƯỜNG YÊN NINH : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Hồng Hà172PA1001Điện lực TP Yên Bái
22 10h0 : 21/03/201712h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA T31513204249 Phường Yên Thịnh : Phường Yên Thịnh,Phường Hồng Hà,Xã Tân Thịnh22PA1001Điện lực TP Yên Bái
23 7h30 : 21/03/201710h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA T21513204249 Phường Yên Thịnh : Phường Yên Thịnh,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà131PA1001Điện lực TP Yên Bái
24 13h30 : 20/03/201715h30 : 20/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thí nghiệm định kỳBảo Lương 2 ( Lộ Sinh hoạt)phường Yên Ninh : Phường Yên Ninh66PA1001Điện lực TP Yên Bái
25 7h30 : 20/03/201710h0 : 20/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳHào Giaphường đồng tâm : Phường Yên Thịnh,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà182PA1001Điện lực TP Yên Bái
26 7h0 : 20/03/201710h30 : 20/03/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm định kỳ TBACông an tỉnhphường Yên Ninh : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Hồng Hà294PA1001Điện lực TP Yên Bái
27 6h0 : 19/03/20177h15 : 19/03/2017Khác : Tách lèo hạ dây nhánh rẽ ĐZ cấp điên TBA Voncom cũ 560kVA 10/0,4kVCD nhà thờPhường Hồng Hà, Phường Nguyễn Thái Học : Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo1261PA1001Điện lực TP Yên Bái
Điện lực TP Yên Bái
28 6h0 : 25/03/201711h0 : 25/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Điện lực Thành Phố nâng cấp ĐZ 10-22 kVMC372TT Cổ Phúc, các xã Cường Thịnh, Minh Quán, hoà Cuông, Việt Thành, Đào Thịnh, Báo Đáp, Tân Đồng, Kiên Thành : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Đào Thịnh,Xã Việt Thành,Xã Hòa Cuông,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Cường Thịnh,Xã Kiên Thành,Xã Nga Quán,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Xã Hưng Thịnh,Xã Vân Hội10983PA1002Điện lực TP Yên Bái
29 6h0 : 25/03/201712h30 : 25/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : cắt giảm tải Kế hoạch nâng cấp ĐZ 10-22 kVMC372Z2 XUÂN ÁIXã Báo Đáp,Kiên Thành : Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Kiên Thành1112PA1002Điện lực TP Yên Bái
30 6h0 : 25/03/201711h0 : 25/03/2017Công tác theo kế hoạch : Kế hoạch nâng cấp ĐZ 10-22 kVMC372TT Cổ Phúc, các xã Cường Thịnh, Minh Quán, hoà Cuông, Việt Thành, Đào Thịnh, Báo Đáp, Tân Đồng, Kiên Thành : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Đào Thịnh,Xã Việt Thành,Xã Hòa Cuông,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Cường Thịnh,Xã Kiên Thành,Xã Nga Quán,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Xã Hưng Thịnh,Xã Vân Hội10983PA1002Điện lực TP Yên Bái
31 6h0 : 25/03/201711h0 : 25/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Kế hoạch nâng cấp ĐZ 10-22 kVMC374-E12.1Xã Minh quân , Bảo Hưng, việt cường, vân Hội, việt Hồng, Minh tiến. Y Can, Quy mông, Lương Thịnh , một phần xã hưng Thịnh : Phường Yên Ninh,Xã Minh Tiến,Trấn Yên,Xã Đào Thịnh,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Nga Quán,Xã Y Can,Xã Minh Tiến,Xã Lương Thịnh,Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội,Xã Minh An9534PA1002Điện lực TP Yên Bái
32 11h0 : 25/03/201714h0 : 25/03/2017Sửa chữa thường xuyên : lắp chụp thay xà nâng độ võng khoảng vượt đưòng cột 12 PĐ Hợp MinhCDPD18-3 TÂY CẦUcác xã Bảo hưng,Minh Quân,Việt Hồng Việt Cường ,Vân Hội : Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội,Xã Quy Mông,Xã Nga Quán4746PA1002Điện lực TP Yên Bái
33 8h30 : 24/03/201710h0 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ,TI đầu Nguồn TBATự dùng Trấn YênTT Cổ phúc : Thị trấn Cổ Phúc48PA1002Điện Lực Trấn Yên
34 16h0 : 24/03/201717h0 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ TI đầu nguồn tại TBACổ Phúc 7TT Cổ Phúc : Thị trấn Cổ Phúc117PA1002Điện Lực Trấn Yên
35 8h30 : 24/03/201710h0 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ,TI đầu NguồnThôn 10 Việt ThànhXã Việt Thành : Xã Việt Thành189PA1002Điện Lực Trấn Yên
36 13h30 : 24/03/201715h30 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ,TI đầu NguồnPhúc CườngTT Cổ Phúc : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Minh Quán199PA1002Điện Lực Trấn Yên
37 10h30 : 23/03/201711h30 : 23/03/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ TI đầu NguồnQuang Vinh-H.ThịnhXã Hưng Thịnh : Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh102PA1002Điện Lực Trấn Yên
38 14h30 : 23/03/201715h30 : 23/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Khắc phục các tồn tại trên TBAYên Phú - H.ThịnhXã Hưng Thịnh : Xã Hưng Thịnh92PA1002Điện Lực Trấn Yên
39 8h30 : 23/03/201710h0 : 23/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha trên ĐZ 0,4KVMinh Quán 1Xã Minh quán : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Minh Quán56PA1002Điện Lực Trấn Yên
40 10h30 : 23/03/201712h0 : 23/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân Đảo pha trên ĐZ 0,4KVCổ Phúc 6Thôn 4,cổ phúc : Thị trấn Cổ Phúc74PA1002Điện Lực Trấn Yên
41 13h0 : 23/03/201714h30 : 23/03/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ TI đầu NguồnYên NinhXã Hưng Thịnh : Xã Hưng Thịnh210PA1002Điện Lực Trấn Yên
42 8h30 : 23/03/201710h0 : 23/03/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ TI đầu NguồnYên ThuậnXã Hưng Thịnh : Xã Hưng Thịnh297PA1002Điện Lực Trấn Yên
43 8h30 : 22/03/201710h0 : 22/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân Đảo pha trên ĐZ 0,4KVHoà Cuông 2Xã Hoà Cuông : Xã Hòa Cuông69PA1002Điện Lực Trấn Yên
44 9h0 : 22/03/201711h30 : 22/03/2017Thay công tơ định kỳ : Khắc phục các tồn tại tai TBAUB Qui MôngXã Quy Mông : Xã Quy Mông198PA1002Điện Lực Trấn Yên
45 13h30 : 21/03/201715h0 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ TI đầu nguồnHưng Khánh 1Xã Hưng Khánh : Trấn Yên,Xã Việt Cường,Xã Hưng Khánh419PA1002Điện Lực Trấn Yên
46 13h0 : 21/03/201714h0 : 21/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Khắc phục tồn tại trên lưới điện ,bổ xung nối đất tủ hạ thếLan Đình 1 TBThôn Lan đình : Xã Việt Thành70PA1002Điện Lực Trấn Yên
47 10h30 : 21/03/201712h0 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha trrên ĐZ 0,4KVLộ 2 HK 3+---Hưng Khánh 3xã Hưng Khánh : Xã Hưng Khánh87PA1002Điện Lực Trấn Yên
48 8h30 : 21/03/201710h0 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ TI đầu NguồnHưng Khánh 6Xã hưng Khánh : Xã Hưng Khánh181PA1002Điện Lực Trấn Yên
49 15h30 : 21/03/201716h30 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ TI đầu nguồnHưng Khánh 4Xã Hưng Khánh : Xã Hưng Khánh344PA1002Điện Lực Trấn Yên
Điện Lực Lục Yên
50 8h30 : 25/03/201710h30 : 25/03/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK TBA,Sử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4 kVTân Lập - Uỷ BanThôn Cát Xã Tân Lập : 152PA1003Điện Lực Lục Yên
51 14h0 : 25/03/201715h30 : 25/03/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK TBATân Lập - Làng SãoThôn Làng São : Xã Tân Lập138PA1003Điện Lực Lục Yên
52 8h30 : 24/03/201710h30 : 24/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kVTT Yên Thế - Bến XeTổ 17 Thi trấn Yên Thế : Thị trấn Yên Thế266PA1003Điện Lực Lục Yên
53 14h0 : 24/03/201715h30 : 24/03/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK TBATT Yên Thế - Đồng PhúThôn Đồng Phú : Thị trấn Yên Thế,Xã Liễu Đô280PA1003Điện Lực Lục Yên
54 8h30 : 23/03/201710h30 : 23/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 fa đầu nguồn,Sử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4 kV.Minh Tiến 5xã Minh tiến : Xã Vĩnh Lạc,Xã Minh Tiến,Xã Minh Tiến224PA1003Điện Lực Lục Yên
55 14h40 : 23/03/201715h30 : 23/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kVUỷ Ban - Bờ Hồ---TT Yên Thế - Uỷ BanTổ dân phố 7 : Thị trấn Yên Thế4PA1003Điện Lực Lục Yên
56 13h30 : 23/03/201714h30 : 23/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kVUỷ Ban - Công An---TT Yên Thế - Uỷ BanTổ dân phố 7 : Thị trấn Yên Thế115PA1003Điện Lực Lục Yên
57 15h40 : 23/03/201716h30 : 23/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kVUỷ Ban - Bưu Điện---TT Yên Thế - Uỷ BanTổ 6 TT Yên Thế : Thị trấn Yên Thế49PA1003Điện Lực Lục Yên
58 13h30 : 21/03/201715h45 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 fa định kỳLâm Trường - Yên Bái---Động Quan - Lâm Trường LYXã Đông quan-Lục yên : Xã Động Quan,Xã Phúc Lợi42PA1003Điện Lực Lục Yên
59 10h0 : 21/03/201711h0 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 fa định kỳPhúc Lợi 2 - Khánh HòaXã Phúc lợi-Luc yên : Xã Phúc Lợi190PA1003Điện Lực Lục Yên
60 9h0 : 21/03/20179h45 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 fa định kỳPhúc Lợi 2 - Yên Báixã Phúc Lợi - Lục Yên : Xã Phúc Lợi156PA1003Điện Lực Lục Yên
61 7h30 : 21/03/201711h30 : 21/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối ĐZ mới xây dựng,Nâng đây dẫn cũ lên để đảm báo khoảng cách fa đất.Mường Thượng - Tô MậuThôn Mường Thượng xã Tô Mậu : Xã Tô Mậu197PA1003Điện Lực Lục Yên
Điện lực Yên Bình
62 17h0 : 26/03/201717h30 : 26/03/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp nguồn từ MBA T5 A40 về MBA T4 A40MC372-A40 THUỶ ĐIỆN THÁC BÀThi trấn Thac Bà,vũ Linh Vĩnh Kiên : Phường Hồng Hà,Xã Văn Lãng,Thị trấn Yên Bình,Thị trấn Thác Bà,Xã Mỹ Gia,Xã Vũ Linh,Xã Vĩnh Kiên,Xã Thịnh Hưng,Xã Hán Đà,Xã Phú Thịnh,Xã Đại Minh2685PA1004Điện lực Yên Bình
63 6h0 : 25/03/201718h0 : 25/03/2017Công tác kế hoạch Khác : Công tác đấu nối chuyển đổi kết dây ĐZ 471, 472 E12.1DZ472 XI MĂNG YÊN BÌNHCT CP xi măng Yên Bình : Thị trấn Yên Bình2PA1004Điện lực Yên Bình
64 6h0 : 25/03/201718h0 : 25/03/2017Công tác kế hoạch Khác : Công tác đấu nối chuyển đổi kết dây ĐZ 471, 472 E12.1DZ471 XI MĂNG YÊN BÌNHCT CP xi măng Yên Bình : Thị trấn Yên Bình3PA1004Điện lực Yên Bình
65 6h0 : 25/03/20176h50 : 25/03/2017Công tác kế hoạch Khác : Cấp 375 E12.4 cho T12.4 và đến CDPĐ 219-1 Báo Đáp lâu dàiMC375Z1TANNGUYENThôn Đèo Thao Xã Tân Nguyên : Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Tân Hương121PA1004Điện lực Yên Bình
66 6h0 : 25/03/201713h0 : 25/03/2017Công tác kế hoạch Khác : Trạm E12.1 công tác474E12.1Thị trấn Yên Bình : Thị trấn Yên Bình100PA1004Điện lực Yên Bình
67 6h0 : 25/03/201713h30 : 25/03/2017Công tác kế hoạch Khác : Trạm E12.1 công tác375-E12.1Các xã dọc QL 70 : Xã Tân Đồng,Thị trấn Yên Bình,Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Mông Sơn,Xã Cảm Ân,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng7041PA1004Điện lực Yên Bình
68 6h0 : 25/03/201711h0 : 25/03/2017Công tác kế hoạch Khác : E12.1 cắt điện công tác378-E12.1 Yên BìnhThị trấn Yên Bình : TP Yên bái,Xã Văn Tiến,Thị trấn Yên Bình,Xã Tân Hương,Xã Phú Thịnh700PA1004Điện lực Yên Bình
69 6h0 : 25/03/201711h0 : 25/03/2017Công tác kế hoạch Khác : E12.1 cắt điện công tác374-E12.1Thị trấn Yên Bình. : Thị trấn Yên Bình,Xã Đại Đồng228PA1004Điện lực Yên Bình
70 6h0 : 25/03/201711h0 : 25/03/2017Công tác kế hoạch Khác : E12.1 cắt điện công tác372-E12.1Thị trấn Yên Bình : Phường Yên Thịnh,Thị trấn Yên Bình366PA1004Điện lực Yên Bình
71 6h0 : 25/03/201711h0 : 25/03/2017Công tác kế hoạch Khác : E12.1 cắt điện công tác371E12.1Thị trấn Yên Bình và các xã văn Lãng, Phú Thịnh, Thịnh hưng và 1 phần xã Đại Minh : Phường Hồng Hà,Xã Tân Thịnh,Xã Văn Lãng,Xã Tân Thịnh,Thị trấn Yên Bình,Thị trấn Thác Bà,Xã Đại Đồng,Xã Vĩnh Kiên,Xã Thịnh Hưng,Xã Hán Đà,Xã Phú Thịnh,Xã Đại Minh6208PA1004Điện lực Yên Bình
72 8h30 : 25/03/201711h30 : 25/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 01 pha định kỳUB Huyện- Km11---Uỷ Ban Huyện Yên BìnhKhu vực Ủy Ban Huyện , TT Yên Bình : Thị trấn Yên Bình21PA1004Điện lực Yên Bình
73 14h0 : 25/03/201716h0 : 25/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 01 pha định kỳUB Huyện- Km12---Uỷ Ban Huyện Yên BìnhKhu vực Ủy Ban Huyện , TT Yên Bình : Thị trấn Yên Bình15PA1004Điện lực Yên Bình
74 9h0 : 24/03/201711h0 : 24/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại TBA Thôn 8- Xuân LongThôn 8 Xuân LongThôn 8 xã Xuân Long : Xã Xuân Long43PA1004Điện lực Yên Bình
75 8h30 : 24/03/201710h45 : 24/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại TBA Km11KM11Thị trấn Yên Bình : Thị trấn Yên Bình,Thị trấn Thác Bà361PA1004Điện lực Yên Bình
76 14h0 : 24/03/201716h15 : 24/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại TBA TĐ 174Trung đoàn 174Trung Đoàn 174 : 1PA1004Điện lực Yên Bình
77 6h0 : 23/03/201711h45 : 23/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột tại khoảng cột 22 sang 23 sau CDPT 36-2 Văn lãngCDPT 36-2 Văn LãngXã Phú Thịnh, Văn lãng, Văn Tiến. : Xã Văn Lãng,Thị trấn Yên Bình,Xã Thịnh Hưng,Xã Phú Thịnh1229PA1004Điện lực Yên Bình
78 9h0 : 22/03/201711h15 : 22/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại TBA Tân Hương 3Tân Hương 3 (Khe gầy)Xã Tân Hương : Xã Tân Hương103PA1004Điện lực Yên Bình
79 13h30 : 22/03/201715h45 : 22/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại TBA Tân Hương 4Tân Hương 4Xã Tân Hương : Xã Tân Hương263PA1004Điện lực Yên Bình
80 14h0 : 21/03/201716h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại TBA Xuân Long 5Xuân long 5Thôn 10 xã Xuân Long : Xã Xuân Long96PA1004Điện lực Yên Bình
81 9h0 : 21/03/201711h15 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại TBA Bảo Ái 8Bảo Ái 8 (Ngòi Ngần)Thôn Ngòi Ngần xá Bảo Ái : Xã Bảo ái128PA1004Điện lực Yên Bình
82 9h0 : 21/03/201711h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại TBA Xuân Long 4Xuân Long 4 (Thôn 9)Thôn 9, 10 xã Xuân Long : Xã Xuân Long217PA1004Điện lực Yên Bình
83 14h0 : 21/03/201716h15 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại TBA Cẩm Ân 1Cẩm Ân 1Xã Cẩm Ân : Xã Cảm Ân315PA1004Điện lực Yên Bình
Điện lực Nghĩa Lộ
84 5h30 : 25/03/20178h45 : 25/03/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối phát triển TBA công cộng mớiCDPT 51-1 ĐIỆP QUANGHuyện Trạm Tấu : Xã Xà Hồ,Huyện Trạm Tấu,Thị trấn Trạm Tấu,Xã Trạm Tấu,Xã Pá Hu,Xã Bản Công,Xã Bản Mù,Xã Hát Lìu,Xã Suối Quyền,Xã Sơn A,Xã Phúc Sơn2035PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
85 16h30 : 25/03/201717h45 : 25/03/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối phát triển TBA công cộng mớiCDPT 51-1 ĐIỆP QUANGHuyện Trạm Tấu : Huyện Trạm Tấu,Thị trấn Trạm Tấu,Xã Xà Hồ,Xã Trạm Tấu,Xã Pá Hu,Xã Bản Công,Xã Bản Mù,Xã Hát Lìu,Xã Suối Quyền,Xã Sơn A,Xã Phúc Sơn2035PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
86 9h0 : 22/03/201710h15 : 22/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA.Thay công tơ tổng,khắc phục tồn tại tủ phân phối.An Lương 1xã An Lương : Xã An Lương229PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
87 10h30 : 22/03/201711h50 : 22/03/2017Thí nghiệm định kỳ : hí nghiệm định kỳ TBA.Thay công tơ tổng,khắc phục tồn tại tủ phân phối.An Lương 2Xã An Lương : Xã An Lương83PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
88 14h0 : 22/03/201715h30 : 22/03/2017Thí nghiệm định kỳ : hí nghiệm định kỳ TBA.Thay công tơ tổng,khắc phục tồn tại tủ phân phối.An Lương 3Xã An Lương : Xã An Lương151PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
89 6h30 : 22/03/201716h30 : 22/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay xà, dây, các phụ kiện, thu hồi dây và phụ kiện trên ĐZ 0,4 kV TBA Cầu Nung tuyến CN-HKACầu Nung Lộ 1Phường Pú Trạng : Tx Nghĩa Lộ ,Phường Pú Trạng,Phường Trung Tâm,Xã Sơn A226PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
90 6h30 : 21/03/201716h30 : 21/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay xà, dây, các phụ kiện, thu hồi dây và phụ kiện trên ĐZ 0,4 kV TBA Cầu Nung tuyến CN-HKACầu Nung Lộ 1Phường Pú Trạng : Tx Nghĩa Lộ ,Phường Pú Trạng,Phường Trung Tâm,Xã Sơn A226PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
Điện Lực Văn Yên
91 6h0 : 25/03/201712h30 : 25/03/2017Công tác kế hoạch sửa chữa thường xuyên : NGC công tác tại TBA 110kV, ĐL Văn Yên kết hợp công tác.MC372-Z2 XUÂN ÁIxã Xuân Ái, Hoàng Thắng, Yên Hợp : Văn yên ,Xã Yên Hợp,Xã Ngòi A,Xã Xuân ái,Xã Hoàng Thắng,Xã Viễn Sơn,Xã Xuân Long,Xã Yên Thành3007PA1007Điện Lực Văn Yên
92 6h0 : 25/03/20176h50 : 25/03/2017Công tác kế hoạch sửa chữa thường xuyên : Chuyển nguồn cấp về ĐZ 375 E12.4 NGC công tác tại TBA E12.1CDPD122-3 BÁO ĐÁPXã Yên Hưng : Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Yên Thái,Xã Yên Hưng1775PA1007Điện Lực Văn Yên
93 17h0 : 25/03/201718h0 : 25/03/2017Công tác kế hoạch sửa chữa thường xuyên : Chuyển cấp ĐZ 372 E12.2VY đến DCL 279-1 Mậu A hỗ trợ ĐZ 375 E12.4RECLOSER MẬU AHuyện Văn yên : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Lâm Giang,Xã An Bình,Xã Quang Minh,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông,Xã Tân Hợp,Xã Phong Dụ Thượng,Xã Mỏ Vàng5628PA1007Điện Lực Văn Yên
94 6h0 : 25/03/20176h50 : 25/03/2017Công tác kế hoạch sửa chữa thường xuyên : Chuyển nguồn cấp từ ĐZ 372 E12.1 sang ĐZ 375 E12.4. NGC công tác tại TBA E12.1Trung gian Văn Yênhuyện Văn yên : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Quang Minh,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Yên Hưng,Xã Đại Phác,Xã Yên Phú,Xã Viễn Sơn,Xã Mỏ Vàng5928PA1007Điện Lực Văn Yên
95 6h0 : 25/03/20176h50 : 25/03/2017Công tác kế hoạch sửa chữa thường xuyên : Chuyển cấp ĐZ 375 E12.4 cho ĐZ 372 E12.1. NGC công tác tai TBA E12.1ĐZ 375 E12.4 - VĂN YÊNHuyện Văn Yên - Yên Bái : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Lâm Giang,Xã An Bình,Xã Quang Minh,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã Tân Hợp,Xã An Thịnh,Xã Phong Dụ Thượng,Xã Yên Hợp,Xã Đại Sơn,Xã Mỏ Vàng,XÃ NÀ HẨU9897PA1007Điện Lực Văn Yên
96 9h0 : 24/03/20179h30 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTuyến 1: Ngược Lang Thíp---Thôn 18-Lâm Gianglâm giang : Xã Lâm Giang161PA1007Điện Lực Văn Yên
97 8h0 : 24/03/20178h30 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKTuyến 2: Ngược Lang Thíp---Cầu Cài-Lâm GiangLâm Giang : Xã Lâm Giang107PA1007Điện Lực Văn Yên
98 13h0 : 24/03/201715h0 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKTuyến 1: Thôn Ly Trong, Ly Ngoài---Nghĩa Giang-Lang thíplang thíp : Văn yên ,Xã Lang Thíp129PA1007Điện Lực Văn Yên
99 15h0 : 24/03/201716h30 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKTuyến 2: Đi Thôn Nghĩa Hưng---Nghĩa Giang-Lang thíplang thíp : Văn yên ,Xã Lang Thíp172PA1007Điện Lực Văn Yên
100 10h0 : 24/03/201711h30 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTuyến 1: Đi Thôn Nghĩa Dũng---Uỷ Ban-Lang ThípXã Lang Thíp : Xã Lang Thíp80PA1007Điện Lực Văn Yên
101 8h30 : 24/03/20179h30 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu nguồnXuân Ái 3Xã Xuân Ái : Xã Xuân ái88PA1007Điện Lực Văn Yên
102 8h0 : 24/03/20178h30 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTuyến 2: Ngược Lang Thíp---Kim Giang-Lâm GiangTuyến ngược đi Lang Thíp : Xã Lâm Giang106PA1007Điện Lực Văn Yên
103 13h0 : 24/03/201715h0 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTuyến 2: Đi Thôn Đoàn Kết, Liên Kết---Uỷ Ban-Lang Thíplang Thíp : Văn yên ,Xã Lang Thíp264PA1007Điện Lực Văn Yên
104 9h0 : 23/03/201710h0 : 23/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu nguồnTrung Tâm-Xuân TầmKhu vực xã UB Xuân Tầm : Văn yên ,Xã Xuân Tầm227PA1007Điện Lực Văn Yên
105 13h30 : 23/03/201714h30 : 23/03/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK thiết bịLộ Sinh Hoạt Nhà Máy NướcThôn Đồng Bưởi Thị Trấn Mậu A : Thị trấn Mậu A49PA1007Điện Lực Văn Yên
106 8h0 : 23/03/20179h0 : 23/03/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK thiết bịThôn 12 Yên PhúXã yên Phú : Xã Mậu Đông,Xã Yên Hưng,Xã Yên Phú177PA1007Điện Lực Văn Yên
107 15h30 : 23/03/201716h30 : 23/03/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK Thiết bịTBA Đồng BưởiThôn Đồng Bưởi-TT Mậu A : Thị trấn Mậu A136PA1007Điện Lực Văn Yên
108 14h30 : 22/03/201715h30 : 22/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 ph ĐKThôn Trạc-Quế HạThôn trạc Quế Hạ : Văn yên ,Xã Châu Quế Hạ,Xã Ngòi A243PA1007Điện Lực Văn Yên
109 16h30 : 22/03/201717h0 : 22/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKLàng Nhầy-Quế ThượngThôn Nhầy Xã Châu Quế Thượng - Văn Yên : Xã Châu Quế Thượng184PA1007Điện Lực Văn Yên
110 8h0 : 22/03/201716h0 : 22/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân pha ,sử lý tiếp xúc, băng bọc đầu cáp nguồn hòm công tơTrung Tâm(T5) - Tân HợpThôn 5 Tân Hợp Văn Yên : Văn yên ,Xã Tân Hợp296PA1007Điện Lực Văn Yên
111 9h0 : 22/03/201710h0 : 22/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu nguồnTBA Đô SanXã Đông an : Xã Đông An1PA1007Điện Lực Văn Yên
112 15h0 : 22/03/201716h30 : 22/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKLàng Pha-Quế HạLàng Pha Quế Hạ : Văn yên ,Xã Châu Quế Hạ246PA1007Điện Lực Văn Yên
113 8h0 : 22/03/20179h0 : 22/03/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ 3 phaTuyến 9-1: Đi Cầu A---Cơ KhíTT Mậu A : Thị trấn Mậu A271PA1007Điện Lực Văn Yên
114 10h0 : 22/03/201711h0 : 22/03/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ 3 phaTuyến 1: Đi Kho Bạc---Khu 2TT Mậu A : Xã Minh Tiến,Thị trấn Mậu A244PA1007Điện Lực Văn Yên
115 14h0 : 22/03/201715h0 : 22/03/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơTuyến 2: Đi Cổng Chào---TBA Đầu CầuXã An Thịnh : Xã An Thịnh42PA1007Điện Lực Văn Yên
116 8h0 : 22/03/20179h0 : 22/03/2017Phát triển khách hàng công cộng : Láp mới công tơ 3 phaTuyến Ủy Ban---An Bình - ChợTuyến đi UBND xã An Bình : Thị trấn Mậu A,Xã An Bình156PA1007Điện Lực Văn Yên
117 13h0 : 22/03/201714h0 : 22/03/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ 3 phaBản Táp - Châu Quế HạBản Tát : Xã Châu Quế Hạ96PA1007Điện Lực Văn Yên
118 10h0 : 22/03/201711h0 : 22/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKTuyến 3: Đi Thôn 7---Yên Phú 1Xã yên phú : Xã Yên Phú60PA1007Điện Lực Văn Yên
119 8h0 : 21/03/20178h30 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKTuyến Trung Tâm---Đông Cuông 2Xã đông Cuông : Xã Đông Cuông17PA1007Điện Lực Văn Yên
120 8h0 : 21/03/20178h30 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKTuyến Sặt ngọt---Đông Cuông 1Xã Đông Cuông : Văn yên ,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông134PA1007Điện Lực Văn Yên
121 10h0 : 21/03/201711h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK Thiết bịLàng Pha-Quế HạLàng Pha Quế Hạ : Văn yên ,Xã Châu Quế Hạ246PA1007Điện Lực Văn Yên
122 15h30 : 21/03/201716h30 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK thiết bịNgòi A2Thôn 2 Ngòi A : Xã Ngòi A218PA1007Điện Lực Văn Yên
123 13h30 : 21/03/201714h30 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK thiết biThôn Chao-Ngòi AThôn Chao Ngòi A : Xã Ngòi A147PA1007Điện Lực Văn Yên
124 10h0 : 21/03/201711h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK thiết bịThôn Quạch - Ngòi AThôn Quạch Ngòi A : Xã Ngòi A116PA1007Điện Lực Văn Yên
125 13h0 : 21/03/201714h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK thiết bị , thay công tơ 3 pha ĐKTràm Xoan_Quế HạXã Quế Hạ : Xã Châu Quế Hạ,Xã Đông An117PA1007Điện Lực Văn Yên
126 13h0 : 21/03/201714h0 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKTuyến 1: Từ Cột 1 -> Cột 38---Minh Khai-Quang MinhXã Quang Minh : Văn yên ,Xã Quang Minh114PA1007Điện Lực Văn Yên
127 15h0 : 21/03/201716h0 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKTuyến 2: Từ Cột 39 -> Cột 45---Minh Khai-Quang MinhXã Quang Minh : Xã Quang Minh17PA1007Điện Lực Văn Yên
128 13h0 : 21/03/201715h0 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTuyến Đồng Chèm---Thác Cái - Đông CuôngXã Đông Cuông : Xã Đông Cuông2PA1007Điện Lực Văn Yên
129 10h30 : 21/03/201711h30 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha kẹtTuyến 8-2: Đi cây xăng---Lâm TrườngTT Mậu A : Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Ngòi A164PA1007Điện Lực Văn Yên
130 8h0 : 21/03/20179h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK, tách lộ xuất tuyếnThôn Cam-Ngòi AThôn cam Ngòi A : Xã Ngòi A89PA1007Điện Lực Văn Yên
131 8h0 : 21/03/20179h0 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu nguồnCông ty CP 27-7Xã Quế Hạ : Xã Châu Quế Hạ,Xã Phong Dụ Hạ2PA1007Điện Lực Văn Yên
132 9h30 : 21/03/201711h0 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKTuyến Bến Đền---Đông Cuông 2Xã đông Cuông : Xã Đông Cuông85PA1007Điện Lực Văn Yên
Điện Lực Văn Chấn
133 8h30 : 22/03/201710h30 : 22/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBAThôn 12thôn 12 ,Nghĩa Lập,Nghĩa hùng xã Nghĩa Tâm : Xã Nghĩa Tâm429PA1008Điện Lực Văn Chấn
134 14h0 : 22/03/201715h0 : 22/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ tổng TBABa Khe 2Thôn Ba Khe : Xã Cát Thịnh157PA1008Điện Lực Văn Chấn
135 14h0 : 21/03/201716h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBAĐồng ThậpThôn Đồng Thập.Liên Thành xã Minh An. : Huyện Văn Chấn,Xã Minh An,Xã Nghĩa Tâm379PA1008Điện Lực Văn Chấn
136 8h30 : 21/03/201710h30 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBATrung tâm Minh AnXã Minh An : Huyện Văn Chấn,Xã Thượng Bằng La,Xã Minh An,Xã Nghĩa Tâm289PA1008Điện Lực Văn Chấn
Top  |  Home