Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, May 24, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 85
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực TP Yên Bái
1 7h30 : 03/06/20178h0 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ tổng TBACTY CP Dược Phẩm Yên BáiPhường Minh Tân : 1PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 9h30 : 03/06/201710h0 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ tổng TBANgân hàng nông nghiệp tỉnhPhường Đồng Tâm : Phường Minh Tân2PA1001Điện lực TP Yên Bái
3 10h10 : 03/06/201710h40 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ tổng TBAKho BạcPhường Đồng Tâm : Phường Đồng Tâm6PA1001Điện lực TP Yên Bái
4 10h50 : 03/06/201711h20 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ tổng TBACục An Ninh Tây BắcPhường Đồng Tâm : 1PA1001Điện lực TP Yên Bái
5 13h30 : 03/06/201714h30 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ tổng TBAKhách sạn Hồng NhungPhường Đồng Tâm : 2PA1001Điện lực TP Yên Bái
6 8h10 : 03/06/20178h40 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ tổng TBAĐài truyền hình tỉnhPhương Đồng Tâm : 1PA1001Điện lực TP Yên Bái
7 8h50 : 03/06/20179h20 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ tổng TBANgân hàng tỉnhphường minh tân : Phường Minh Tân2PA1001Điện lực TP Yên Bái
8 7h30 : 02/06/20179h30 : 02/06/2017Sửa chữa thường xuyên : công tác xử lý tiếp xúc trên ĐZ 0.4kVMB-PH---Minh Bảo1513204270 Xã Minh Bảo : Xã Minh Bảo,Xã Minh Chuẩn91PA1001Điện lực TP Yên Bái
9 7h30 : 30/05/20178h30 : 30/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Công tác thay kẹp hãm cáp vặn xoẵn vỡ hỏngVT1-LS---Văn Tiến 1Xã Văn Tiến : Xã Văn Tiến148PA1001Điện lực TP Yên Bái
10 7h30 : 29/05/201710h20 : 29/05/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : đấu nối ĐZ nhảnh rẽ cấp điện các TBA Tân thành 2 và TBA mINH LONGCDPT Xân LanPhường Nguyễn phúc, Xã Tuy lộc : Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Xã Tuy Lộc1214PA1001Điện lực TP Yên Bái
11 7h30 : 29/05/201710h20 : 29/05/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối ĐZ nhánh rẽ cấp điện TBA Hợp Minh1CDPĐ 01-1 Tây Cầuxã hợp minh TP Yên Bái : Phường Nguyễn Thái Học,Phường Nguyễn Phúc,Xã Tuy Lộc,Xã An Thịnh,Xã Giới Phiên,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến,Xã Phúc Lộc,Xã Việt Cường1631PA1001Điện lực TP Yên Bái
12 7h30 : 29/05/201712h0 : 29/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối nhánh rẽ ĐZ 0,4kV mới XDHT2-BĐ---Hồng Thái 2Phường Hồng Hà : Phường Hồng Hà106PA1001Điện lực TP Yên Bái
13 7h30 : 29/05/201712h0 : 29/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối nhánh rẽ ĐZ 0,4kV mới XDHT-BĐ---Hồng TháiPhường Hồng Hà : Phường Hồng Hà26PA1001Điện lực TP Yên Bái
14 7h30 : 28/05/201712h0 : 28/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối nhánh rẽ ĐZ 0,4kV mới XDAL-NC(A)---Âu LâuPhường Nguyễn Phúc : Phường Nguyễn Thái Học,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà155PA1001Điện lực TP Yên Bái
Điện Lực Văn Yên
15 9h0 : 29/05/20179h20 : 29/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Công tác chuyển cấp hỗ trợ nguồn cho Văn YênMC 372 TRAN YENXã Hoà Cuông, Việt Thành, Đào Thịnh, Báo Đáp, Tân đồng, Kiên Thành huyện Trấn Yên : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Đào Thịnh,Xã Việt Thành,Xã Hòa Cuông,Xã Quy Mông,Xã Kiên Thành,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường5235PA1002Điện Lực Văn Yên
16 6h0 : 29/05/20176h20 : 29/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Chuyển nguồn cấp hỗ trợ cho ĐZ 375E12.4 Vân Yên đẻ ĐL văn Yên Công tácMC 372 TRAN YENXã Hoà Cuông, Việt Thành, Đào Thịnh, Báo Đáp, Tân đồng, Kiên Thành huyện Trấn Yên : Xã Báo Đáp,Xã Đào Thịnh,Xã Việt Thành,Xã Hòa Cuông,Xã Quy Mông,Xã Kiên Thành,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng5235PA1002Điện Lực Văn Yên
17 13h30 : 29/05/201714h30 : 29/05/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 pha đầu nguồnChi Cục Thuế Trấn YênThị trấn Cổ Phúc : Thị trấn Cổ Phúc1PA1002Điện Lực Trấn Yên
18 8h30 : 29/05/20179h30 : 29/05/2017Phát triển khách hàng công cộng : lắp mơíi công tơ 3 pha trên ĐZ 0,4KVLộ: 1 TBA Yên Địnhxã Hưng thịnh : Xã Hưng Thịnh141PA1002Điện Lực Trấn Yên
19 7h30 : 29/05/201710h20 : 29/05/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA Hợp Minh 1 Phường Hợp MinhMC374Z2-HỢP MINHxã minh quân ,bảo hưng, việt cường .việt hồng ,vân hội : Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội,Xã Quy Mông,Xã Nga Quán4899PA1002Điện lực TP Yên Bái
20 7h0 : 29/05/201712h20 : 29/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Bảo dưỡng CDPT 140.1 Hung Khánh ,dựng cột 139MC374Z1-MỴXã Hồng Ca, Hưng Khánh, hưng Thịnh : Trấn Yên,Xã Quy Mông,Xã Lương Thịnh,Xã Hợp Minh,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh,Xã Hưng Khánh3969PA1002Điện Lực Trấn Yên
21 7h0 : 29/05/201712h20 : 29/05/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA Yên Thịnh xã Hưng ThịnhMC 374Z4 Lương ThịnhXã Lương Thịnh ,xã Hưng Thịnh : Xã Lương Thịnh,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh2042PA1002Điện Lực Trấn Yên
Điện Lực Lục Yên
22 11h0 : 01/06/201711h40 : 01/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ, TI đầu nguồnGạch Sơn TùngTBA gạch sơn tùng : 1PA1003Điện Lực Lục Yên
23 16h0 : 01/06/201717h0 : 01/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ, TI đầu nguồnTBA Thuế Lục YênTBA Thuế lục yên : 1PA1003Điện Lực Lục Yên
24 15h30 : 01/06/201716h30 : 01/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay nâng TI đầu nguồnLàng MườngThôn Làng Mường xã Tô Mậu : 1PA1003Điện Lực Lục Yên
25 14h0 : 01/06/201714h40 : 01/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ, TI đầu nguồnMỏ Đá Thành PhátCông ty Thành Phát : 1PA1003Điện Lực Lục Yên
26 9h0 : 01/06/20179h40 : 01/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay hạ TI đầu nguồnLương Sơn HồCông ty Lương Sơn Hồ (TBA Tòng Hằng) : Xã Phúc Lợi1PA1003Điện Lực Lục Yên
27 10h0 : 01/06/201710h40 : 01/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ, TI đầu nguồnQuản PhátCông ty Quảng Phát : Xã Minh Tiến1PA1003Điện Lực Lục Yên
28 15h20 : 01/06/201716h0 : 01/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ đầu nguồnKhoáng SảnCông Ty khoáng sản Đào Lâm : Thị trấn Yên Thế1PA1003Điện Lực Lục Yên
29 14h40 : 01/06/201715h20 : 01/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay nâng TI đầu nguồnTBA Mỏ Đá Thanh SơnMơ đá Thanh Sơn : Thị trấn Yên Thế1PA1003Điện Lực Lục Yên
30 14h0 : 01/06/201715h0 : 01/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ đầu nguồnGiấy Khánh Hoàxưởng giấy đế An Lạc : 1PA1003Điện Lực Lục Yên
31 10h20 : 01/06/201711h0 : 01/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay nâng TI đầu nguồnTBA Xuân VinhCông ty Xuân Vinh : Xã Động Quan1PA1003Điện Lực Lục Yên
32 10h30 : 30/05/201711h0 : 30/05/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaChợ - Lục Yên---An Phú - Ngã Ba chợXã An Phú : Xã An Phú105PA1003Điện Lực Lục Yên
33 14h50 : 30/05/201715h30 : 30/05/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaThôn 8 - Vĩnh Lạc---Mường Lai - Thôn 8Thôn 8 xã Mường Lai : Xã Mường Lai225PA1003Điện Lực Lục Yên
34 9h0 : 30/05/20179h30 : 30/05/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaTrường Học - Mỏ CaoThôn Mỏ Cao xã An Phú : Xã An Phú136PA1003Điện Lực Lục Yên
35 14h0 : 30/05/201714h30 : 30/05/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaThôn 8 - Thôn 13---Mường Lai - Thôn 8Thôn 8 xã Mường Lai : Xã Mường Lai,Xã Minh Xuân301PA1003Điện Lực Lục Yên
Điện lực Yên Bình
36 9h0 : 29/05/20179h20 : 29/05/2017Khác : Thao tác chuyển về kết dây cơ bản sau ĐL Trấn Yên công tácMC375Z1TANNGUYENThôn Đèo Thao Xã Tân Nguyên : Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Tân Hương2852PA1004Điện lực Yên Bình
37 6h0 : 29/05/20176h20 : 29/05/2017Khác : Thao tác chuyển PT kết dây phục vụ ĐL Trấn Yên công tácMC375Z1TANNGUYENThôn Đèo Thao Xã Tân Nguyên : Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Tân Hương2852PA1004Điện lực Yên Bình
Điện lực Nghĩa Lộ
38 6h0 : 29/05/20179h20 : 29/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : - Sửa chữa lớn lưới trung ápAn Lương 1xã An Lương : Xã An Lương230PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
39 4h0 : 29/05/20177h20 : 29/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu nối thay Đổi Kêt DâyMC 971 E12.2Bản Chanh, Bản Đao TT Nông Trường Chè Nghĩa Lộ huyện Văn Chấn : Thị trấn NT Nghĩa Lộ,Xã Sơn A,Xã Thạch Lương437PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
40 6h0 : 29/05/20179h20 : 29/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : -Sửa chữa lớn lưới trung ápAn Lương 2Xã An Lương : Xã An Lương85PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
41 4h0 : 29/05/20177h20 : 29/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Chuyển đổi kêt dâyMC 973 E12-2Thị xã Nghĩa Lộ : Tx Nghĩa Lộ ,Phường Pú Trạng,Phường Trung Tâm,Phường Tân An,Xã Nghĩa An,Xã Nậm Búng,Xã Sơn A4047PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
42 6h0 : 29/05/20179h20 : 29/05/2017Sửa chữa thường xuyên : - Sửa chữa thường xuyênAn Lương 3Xã An Lương : Xã An Lương151PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
Điện Lực Văn Yên
43 9h30 : 03/06/201710h15 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKTuyến 11-2: Đi Bến Đò---Bệnh Việnlộ đi bến đò : Thị trấn Mậu A95PA1007Điện Lực Văn Yên
44 7h0 : 03/06/20177h30 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thayddinhj kỳ công tơ 3 phaTuyến Sặt ngọt---Đông Cuông 1Xã Đông Cuông : Văn yên ,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông134PA1007Điện Lực Văn Yên
45 7h40 : 03/06/20178h10 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaTuyến Cầu Khai---Đông Cuông 1Xã Đông Cuông : Xã Đông Cuông16PA1007Điện Lực Văn Yên
46 8h30 : 03/06/20179h0 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaTuyến Trung tâm---Đông Cuông 3Thôn Trung Tâm Xã Đông Cuông : Xã Đông Cuông157PA1007Điện Lực Văn Yên
47 9h10 : 03/06/20179h40 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaTuyến Bến Đền---TBA Đền Đông CuôngXã Đông Cuông : Xã Đông Cuông105PA1007Điện Lực Văn Yên
48 10h0 : 03/06/201710h30 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaTuyến Đền---TBA Đền Đông CuôngXã Đông Cuông : Xã Đông Cuông33PA1007Điện Lực Văn Yên
49 10h40 : 03/06/201711h10 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaTuyến 1 - TBA Sặt NgọtThôn Sặt Ngọt Đông Cuông : Xã Đông Cuông34PA1007Điện Lực Văn Yên
50 11h20 : 03/06/201711h50 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaTuyến 2 - TBA Sặt NgọtXã Đông Cuông : Xã Đông Cuông63PA1007Điện Lực Văn Yên
51 13h30 : 03/06/201714h0 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaTuyến 2: Đi Thôn 4---Trung Tâm - Quang MinhXã Quang Minh : Xã Quang Minh107PA1007Điện Lực Văn Yên
52 14h30 : 03/06/201715h30 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaTuyến 2: Đi ra---Khe Ván-Quang MinhXã Quang Minh : Xã Quang Minh44PA1007Điện Lực Văn Yên
53 8h0 : 03/06/20179h0 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKTuyến 9-1: Đi Cầu A---Cơ KhíTT Mậu A : Thị trấn Mậu A272PA1007Điện Lực Văn Yên
54 10h30 : 03/06/201711h15 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKTuyến 11-1: Đi Tòa Án---Bệnh ViệnKhu 8 TT Mạu A : Thị trấn Mậu A148PA1007Điện Lực Văn Yên
55 14h0 : 03/06/201715h0 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKTuyến 2: Đi Thôn Hồng Phong---Khu 2TT Mậu A : Văn yên ,Thị trấn Mậu A117PA1007Điện Lực Văn Yên
56 15h15 : 03/06/201716h0 : 03/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha ĐKTuyến 1: Đi Kho Bạc---Khu 2TT Mậu A : Xã Minh Tiến,Thị trấn Mậu A246PA1007Điện Lực Văn Yên
57 10h0 : 02/06/201711h30 : 02/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 Pha định kỳTuyến 2: Đi Dốc Sơn---Ngòi A2Xã Ngòi A : Xã Ngòi A72PA1007Điện Lực Văn Yên
58 9h0 : 02/06/201710h0 : 02/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp công tơ 3 pha PTKH mớiTuyến 2: Xuôi Trái Hút---Đồng Tâm 3-Quế ThượngXã Quế Thượng : Xã Châu Quế Thượng68PA1007Điện Lực Văn Yên
59 8h0 : 02/06/20179h0 : 02/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Tách lộ Xuất tuyến hạ thếTBA Thôn Đá MốcXã Tân Hợp : Xã Tân Hợp71PA1007Điện Lực Văn Yên
60 8h0 : 02/06/20179h30 : 02/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 Pha định kỳTuyến 1: Đi Ủy Ban---Ngòi A1Xã Ngòi A : Xã Ngòi A82PA1007Điện Lực Văn Yên
61 8h30 : 01/06/20179h30 : 01/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp công tơ 3 pha PTKH mớiThôn Nhược-Châu Quế HạTBA Thôn Nhược : Xã Châu Quế Hạ138PA1007Điện Lực Văn Yên
62 15h0 : 01/06/201716h30 : 01/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ PTKHTuyến 1: Đi Xuân Ái---Công Tâm-Viễn Sơnthôn Công Tâm : Xã Viễn Sơn102PA1007Điện Lực Văn Yên
63 8h0 : 01/06/20179h30 : 01/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ PTKHTBA Thôn Chăn NuôiXã yên Hợp : Văn yên ,Xã Yên Hợp,Xã Yên Thành155PA1007Điện Lực Văn Yên
64 10h0 : 01/06/201711h0 : 01/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ PTKHTuyến 1: Đi Thôn Bóng Bưởi---Xuân Ái 5Xuân Ái 5 : Xã Xuân ái154PA1007Điện Lực Văn Yên
65 9h0 : 31/05/201710h0 : 31/05/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp công tơ 3 pha PTKH mớiTuyến 1 - TBA Ủy Ban---TBA Uỷ Ban Phong Dụ ThượngỦy Ban Dụ Thượng : Văn yên ,Xã Phong Dụ Thượng103PA1007Điện Lực Văn Yên
66 14h0 : 30/05/201715h30 : 30/05/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp công tơ 3 pha PTKH mớiThôn Thíp Dạo Lang ThípThôn Thíp dạo : Xã Lang Thíp168PA1007Điện Lực Văn Yên
67 15h30 : 30/05/201716h15 : 30/05/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ PTKHTuyến 1: Đi Ủy Ban---TBA Thôn 2 Mỏ VàngĐi UB xã Mỏ Vàng : Xã Mỏ Vàng101PA1007Điện Lực Văn Yên
68 14h0 : 30/05/201715h0 : 30/05/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ PTKHTuyến 1 - Hồng Hà---TBA Hồng HàThôn Hồng Hà TT Mậu A : Thị trấn Mậu A144PA1007Điện Lực Văn Yên
69 15h45 : 30/05/201717h15 : 30/05/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ PTKHTuyến 1: Đi Quyết Tiến---Ga NhâmGa Nhâm : Văn yên ,Thị trấn Mậu A96PA1007Điện Lực Văn Yên
70 10h0 : 30/05/201710h30 : 30/05/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ PTKHTuyến 2: TBA -> đi Ngòi A---TBA Đồng Bưởithôn Đồng Bưởi : Thị trấn Mậu A96PA1007Điện Lực Văn Yên
71 8h0 : 30/05/20179h30 : 30/05/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ PTKHTuyến 2 - TBA Cầu KhaiThôn cầu khai : Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông24PA1007Điện Lực Văn Yên
72 10h45 : 30/05/201711h30 : 30/05/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ PTKHTuyến 1: Ra TT Đại Sơn---Khe Giang - Đại SơnXã Đại sơn : Xã Đại Sơn134PA1007Điện Lực Văn Yên
73 14h0 : 30/05/201714h45 : 30/05/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ PTKHTuyến 2: Đi Mỏ Vàng---Khe Giang - Đại SơnXã đại Sơn : Xã Đại Sơn34PA1007Điện Lực Văn Yên
74 8h0 : 30/05/20179h0 : 30/05/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp công tơ 3 pha PTKH mớiTuyến Ủy Ban---An Bình - ChợTuyến đi UBND xã An Bình : Thị trấn Mậu A,Xã An Bình156PA1007Điện Lực Văn Yên
75 8h0 : 30/05/20179h0 : 30/05/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ Đầu nguồnĐại Phác 2Thôn 2 xã Đại Phác - Văn Yên : Xã Đại Phác352PA1007Điện Lực Văn Yên
76 10h30 : 30/05/201711h30 : 30/05/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp công tơ 3 pha PTKH mớiTuyến 2:---Thôn Thíp Dạo Lang ThípXã Lang Thíp : Xã Lang Thíp6PA1007Điện Lực Văn Yên
77 6h0 : 29/05/20176h20 : 29/05/2017Thí nghiệm định kỳ : Cắt MC Tân Nguyên để cắt DCL 269-2 Mậu A CT TNĐK Trạm Cắt Đại SơnMC375 TANNGUYENHuyện Văn Yên : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Lâm Giang,Xã Quang Minh,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã Tân Hợp,Xã An Thịnh,Xã Yên Thái,Xã Yên Hợp,Xã Đại Sơn,Xã Yên Hưng,Xã Đại Phác,Xã Yên Phú,Xã Viễn Sơn,Xã Mỏ Vàng,XÃ NÀ HẨU14703PA1007Điện Lực Văn Yên
78 6h0 : 29/05/20176h20 : 29/05/2017Thí nghiệm định kỳ : Chuyển cấp 372 E12.2 VY Cho ĐZ 375 E12.4CDPT375-7/385 Đông AnXã Đông Cuông, Quang Minh, An Bình : Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã An Bình,Xã Quang Minh,Xã Đông An,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông,Xã An Thịnh2920PA1007Điện Lực Văn Yên
79 9h0 : 29/05/20179h20 : 29/05/2017Thí nghiệm định kỳ : Chuyển về kết dây cơ bảnMC372 E12.1Huyện Văn Yên- Yên Bái : Văn yên ,Xã Ngòi A,Xã Yên Hợp,Xã Xuân ái,Xã Hoàng Thắng,Xã Viễn Sơn,Xã Xuân Long,Xã Yên Thành3020PA1007Điện Lực Văn Yên
80 6h0 : 29/05/20176h20 : 29/05/2017Thí nghiệm định kỳ : Chuyển cấp 372E12.1 Cho ĐZ 375 E12.4 CT TNĐK Trạm Cắt Đại SơnMC372 E12.1Huyện Văn Yên- Yên Bái : Văn yên ,Xã Ngòi A,Xã Yên Hợp,Xã Xuân ái,Xã Hoàng Thắng,Xã Viễn Sơn,Xã Xuân Long,Xã Yên Thành3020PA1007Điện Lực Văn Yên
81 9h0 : 29/05/20179h20 : 29/05/2017Thí nghiệm định kỳ : Chuyển về Kết dây cơ bảnCDPT375-7/385 Đông AnXã Đông Cuông, Quang Minh, An Bình : Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã An Bình,Xã Quang Minh,Xã Đông An,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông,Xã An Thịnh2920PA1007Điện Lực Văn Yên
82 6h20 : 29/05/20179h0 : 29/05/2017Thí nghiệm định kỳ : TTNĐ Trạm Cắt Đại SơnCD375-7/269-2MAUAHuyện Văn Yên : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Quang Minh,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Yên Thái,Xã Yên Hợp,Xã Đại Sơn,Xã Yên Hưng,Xã Đại Phác,Xã Yên Phú,Xã Viễn Sơn,Xã Mỏ Vàng,XÃ NÀ HẨU11423PA1007Điện Lực Văn Yên
83 9h0 : 29/05/20179h20 : 29/05/2017Thí nghiệm định kỳ : Chuyển về kết dây cơ bảnMC375 TANNGUYENHuyện Văn Yên : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Lâm Giang,Xã Quang Minh,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã Tân Hợp,Xã An Thịnh,Xã Yên Thái,Xã Yên Hợp,Xã Đại Sơn,Xã Yên Hưng,Xã Đại Phác,Xã Yên Phú,Xã Viễn Sơn,Xã Mỏ Vàng,XÃ NÀ HẨU14703PA1007Điện Lực Văn Yên
Điện Lực Văn Chấn
84 12h0 : 29/05/201712h20 : 29/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Thao tác đóng điện CDCL 374Z1-1 Mỵ sau Công tác ĐL Trấn YênMC 373Z2 Đèo ÁchXã Cat Thịnh, Tân Thịnh, Đại Lịch, Chấn Thịnh, Bình Thuận, Nghĩa Tâm, Minh An, Thượng Bằng La, TTNTTrần Phú huyện Văn Chấn : Phường Minh Tân,Xã Tân Thịnh,Tx Nghĩa Lộ ,Huyện Văn Chấn,Thị trấn NT Liên Sơn,Thị trấn NT Nghĩa Lộ,Thị trấn NT Trần Phú,Xã Sơn Thịnh,Xã Đại Lịch,Xã Cát Thịnh,Xã Tân Thịnh,Xã Chấn Thịnh,Xã Bình Thuận,Xã Thượng Bằng La,Xã Minh An,Xã Nghĩa Tâm14649PA1008Điện Lực Văn Chấn
85 6h0 : 29/05/20176h20 : 29/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Cắt thao tác cắt CDCL 374Z1- 1 Mỵ ĐL Trấn Yên công tácMC 373Z2 Đèo ÁchXã Cat Thịnh, Tân Thịnh, Đại Lịch, Chấn Thịnh, Bình Thuận, Nghĩa Tâm, Minh An, Thượng Bằng La, TTNTTrần Phú huyện Văn Chấn : Phường Minh Tân,Xã Tân Thịnh,Tx Nghĩa Lộ ,Huyện Văn Chấn,Thị trấn NT Liên Sơn,Thị trấn NT Nghĩa Lộ,Thị trấn NT Trần Phú,Xã Sơn Thịnh,Xã Đại Lịch,Xã Cát Thịnh,Xã Tân Thịnh,Xã Chấn Thịnh,Xã Bình Thuận,Xã Thượng Bằng La,Xã Minh An,Xã Nghĩa Tâm14649PA1008Điện Lực Trấn Yên
Top  |  Home