Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, July 8, 2020
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 31
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 7h30 : 08/07/202012h00 : 08/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển ĐZ 0,4kV sang vị trí mớiTBA Lý Đạo ThànhĐZ 0,4kV tuyến LĐT-SGT8PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 15h00 : 08/07/202017h30 : 08/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối ĐZ 0,4kV xây dựng mớiNgòi Lâu 250kVA-35/0.4kVĐZ 0,4kV tuyến NL-HM66PA1001Điện lực TP Yên Bái
3 6h00 : 08/07/202011h30 : 08/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điệnTBA Nậm TrọiTBA Nậm Trọi298PA1003Điện Lực Lục Yên
4 6h15 : 08/07/202011h45 : 08/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột bị gãy sau bão lũĐZ 0,4 kV K5.6-Khu 6ĐZ 0,4 kV K5.6-Khu 6105PA1004Điện lực Yên Bình
5 6h00 : 08/07/202010h30 : 08/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện.NGHĨA LỘ 3 - 320TBA Nghĩa Lô 3394PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
6 9h00 : 08/07/202010h30 : 08/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện.THÔN 11 T.THỊNH -100TBA Thôn 11 Tân Thịnh103PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
7 6h00 : 08/07/202012h00 : 08/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTÂN THỊNH 1 - 180ĐZ 0,4kV TBA Tân Thịnh 1 lộ 373E12.8284PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
8 10h30 : 08/07/202017h00 : 08/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện.NGHĨA LỘ 3 - 320ĐZ 0.4kV lộ NL3- VC169PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
9 9h00 : 08/07/202010h30 : 08/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện.NHÌ DƯỚI - 31.5TBA Nhì Dưới61PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
10 9h00 : 08/07/202010h30 : 08/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện.THÔN 12 NT -320TBA Thôn 12 Nghĩa Tâm452PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
11 7h30 : 09/07/202011h30 : 09/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ PP 0,4 kV, thay cáp tổng theo KH SCTXTBA Bản PhạTBA Bản Phạ xã Việt Hồng148PA1002Điện Lực Trấn Yên
12 6h00 : 09/07/202014h30 : 09/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Khắc phục bão lũLĐA-CM TBA Liễu Đô AĐZ 0,4kV lộ LĐA-CM TBA Liễu Đô A82PA1003Điện Lực Lục Yên
13 6h00 : 09/07/202011h00 : 09/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnCÁT THỊNH 2 -160TBA Cát Thịnh 2271PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
14 6h00 : 09/07/202017h00 : 09/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTÂN THỊNH 2 - 100TBA Tân Thịnh 2166PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
15 7h30 : 10/07/202012h00 : 10/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyểni ĐZ 0,4kV sang vị trí mớiTBA Công ĐoànĐZ 0,4kV tuyến CĐ-YN133PA1001Điện lực TP Yên Bái
16 14h00 : 10/07/202017h00 : 10/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnĐZ 0,4kV TBA Mường ThượngĐZ 0,4kV TBA Mường Thượng190PA1003Điện Lực Lục Yên
17 7h00 : 10/07/202011h30 : 10/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điệnThôn 7 Khánh HòaTBA Thôn 7 Khánh Hòa158PA1003Điện Lực Lục Yên
18 7h30 : 10/07/202011h30 : 10/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnĐZ 0,4kV TBA ĐZ 0,4kV TBA Cửa Ngòi123PA1003Điện Lực Lục Yên
19 7h30 : 10/07/20209h00 : 10/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo san 1 phần phụ tải TBA Tân Nguyên 6 sang TBA Tân Nguyên 1, Xử lý tiếp xúc ghíp nguồn hòm công tơ.ĐZ 0.4kV Tân Nguyên 6 - Tân Nguyên 1ĐZ 0.4kV Tân Nguyên 6 - Tân Nguyên 1172PA1004Điện lực Yên Bình
20 9h30 : 10/07/202011h00 : 10/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo san 1 phần phụ tải TBA Tân Nguyên 6 sang TBA Tân Nguyên 1, Xử lý tiếp xúc ghíp nguồn hòm công tơ.ĐZ 0.4kV Tân Nguyên 1 - Tân PhongĐZ 0.4kV Tân Nguyên 1 - Tân Phong14PA1004Điện lực Yên Bình
21 6h00 : 10/07/202017h00 : 10/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTÂN THỊNH 2 - 100ĐZ 0.4kV tuyến TT2-lộ181PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
22 5h00 : 10/07/202017h00 : 10/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điiện: Tách lèo 3 pha tại VT cột 246 để công tác sửa sai, hoàn thiện các tồn tại từ cột 220 đến cột 240; Lắp chụp nâng cao K/cách pha đất tại VT cột 255, 258 ĐZ 372E12.1LDA372-E12.1-219***LDA372-E12.1-219-ĐZ Trục chínhĐZ 372 E12.1 từ DCL 372-7/219-2 Báo Đáp đến DPT 372-7/276-1 Mậu A734PA1007Điện Lực Văn Yên
23 5h00 : 10/07/202017h00 : 10/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điiện: Tách lèo 3 pha tại VT cột 246 để công tác sửa sai, hoàn thiện các tồn tại từ cột 220 đến cột 240 ĐZ 372E12.1LDA372-E12.1-238***LDA372-E12.1-238-ĐZ Yên Thái 1ĐZ 372 E12.1 từ DCL 372-7/219-2 Báo Đáp đến DPT 372-7/276-1 Mậu A1170PA1007Điện Lực Văn Yên
24 15h30 : 11/07/202017h00 : 11/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điiện: Đấu lại lèo 3 pha tại VT cột 246 sau công tác sửa sai, hoàn thiện các tồn tại từ cột 220 đến cột 240 ĐZ 372E12.1LDA372-E12.1-219***LDA372-E12.1-219-ĐZ Trục chínhĐZ 372 E12.1 từ DCL 372-7/219-2 Báo Đáp đến DPT 372-7/276-1 Mậu A734PA1007Điện Lực Văn Yên
25 5h00 : 11/07/202017h00 : 11/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điiện: Sửa sai, hoàn thiện các tồn tại từ cột 220 đến cột 240; Đấu lại lèo 3.pha tại VT cột 246 ĐZ 372E12.1LDA372-E12.1-238***LDA372-E12.1-238-ĐZ Yên Thái 1ĐZ 372 E12.1 từ DCL 372-7/219-2 Báo Đáp đến DPT 372-7/276-1 Mậu A1170PA1007Điện Lực Văn Yên
26 6h30 : 13/07/202016h30 : 13/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL ĐZYÊN THÁI 4AB lộ 183PA1007Điện Lực Văn Yên
27 8h10 : 14/07/20208h30 : 14/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Trạm Đồng Tâm công tác thay định kỳ công tơ 3 pha tổng TBATBA Nhà Hàng Tùng DươngKH nhà hàng Tùng Dương1PA1001Điện lực TP Yên Bái
28 8h40 : 14/07/20209h40 : 14/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Trạm Đồng Tâm công tác thay định kỳ công tơ 3 phaTBA Quang Trung 3KH trên ĐZ 0.4kV tuyến QT3-QT213PA1001Điện lực TP Yên Bái
29 10h00 : 14/07/202010h30 : 14/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Trạm Đồng Tâm công tác thay định kỳ công tơ 3 pha tổng TBATBA Phai HạKH TBA Phai hạ2PA1001Điện lực TP Yên Bái
30 7h30 : 14/07/20208h00 : 14/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Trạm Đồng Tâm công tác thay định kỳ công tơ 3 phaTBA T3KH trên ĐZ 0.4kV tuyến T3-T4(A)26PA1001Điện lực TP Yên Bái
31 7h00 : 15/07/202011h30 : 15/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa thường xuyên ĐZHOÀNG THẮNG 3AB lộ 267PA1007Điện Lực Văn Yên
Top  |  Home