Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, December 5, 2020
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 34
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 7h00 : 05/12/202017h00 : 05/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển ĐZ 0.4kV lộ KT-A62 phục vụ làm đường giao thôngTBA Khe Trámlộ KT-A62 thuộc TBA Khe Trám111PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 7h30 : 05/12/202017h00 : 05/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, dây dẫn SCL ĐZ 0,4 kV từ cột 30 đến cột 39TBA Phương Đạo 3 (mã 3018301)ĐZ 0,4 kV/PĐ3- PĐ TBA Phương Đạo 352PA1002Điện Lực Trấn Yên
3 8h00 : 05/12/202012h00 : 05/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điệnĐZ 0,4kV TBA Lâm TrườngĐZ 0,4kV TBA Lâm Trường281PA1003Điện Lực Lục Yên
4 13h30 : 05/12/202016h30 : 05/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điệnĐZ 0,4kV TBA Động Quan 2ĐZ 0,4kV TBA Động Quan 2260PA1003Điện Lực Lục Yên
5 12h00 : 05/12/202012h30 : 05/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn về ĐZ 377E12.9CDPT 02-1 KCNĐZ 377 E12.9 sau CDPT 02-1 KCN71PA1004Điện lực Yên Bình
6 7h00 : 05/12/202012h00 : 05/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối TBA EP3 và Quốc Tế khoáng sản 3, nâng công suất BI đo đếm Quốc Tế Khoáng sảnĐZ 377E12.9ĐZ 377 E12.9159PA1004Điện lực Yên Bình
7 7h00 : 05/12/20207h30 : 05/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn sang ĐZ 378E12.1do công tác đấu nối TBA khách hàng mới trên ĐZ 377E12.9CDPT 02-1 KCNĐZ 377 E12.9 sau CDPT 02-1 KCN71PA1004Điện lực Yên Bình
8 7h00 : 06/12/202017h00 : 06/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển ĐZ 0.4kV lộ KT-A62 phục vụ làm đường giao thôngTBA Khe Trámlộ KT-A62 thuộc TBA Khe Trám111PA1001Điện lực TP Yên Bái
9 7h30 : 06/12/202017h00 : 06/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, dây dẫn SCL ĐZ 0,4 kV từ cột 10 đến cột 20TBA Phương Đạo (Mã 3009601)ĐZ 0,4 kV/PĐ- HC TBA Phương Đạo51PA1002Điện Lực Trấn Yên
10 7h30 : 06/12/20208h30 : 06/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, dây dẫn SCL ĐZ 0,4 kV , tách lèo tại VT cột 21/PĐ-HC (Chung cột cuối tuyến PĐ3-PĐ), lắp xà tách riêng ĐZ 0,4 kV thành 2 tầng riêng biệtTBA Phương Đạo 3 (mã 3018301)ĐZ 0,4 kV/PĐ3- PĐ TBA Phương Đạo 352PA1002Điện Lực Trấn Yên
11 7h30 : 07/12/202017h00 : 07/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, dây dẫn SCL ĐZ 0,4 kV từ cột 01 đến cột 10TBA Phương Đạo (Mã 3009601)ĐZ 0,4 kV/PĐ- HC TBA Phương Đạo51PA1002Điện Lực Trấn Yên
12 8h00 : 08/12/20209h00 : 08/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo đếm tổng TBAPhúc Lộc 4 50kVA-35/0.4kVĐZ 0,4 kV thuộc TBA Phúc Lộc 417PA1001Điện lực TP Yên Bái
13 7h30 : 08/12/202010h30 : 08/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, dây dẫn SCL ĐZ 0,4 kV , đấu nối tại tủ PP 0,4 kV, cột xuất tuyến đến VT cột 01/PĐ-HC, cột xuất tuyến đến VT cột 01/PĐ-UBTBA Phương ĐạoĐZ 0,4 kV TBA Phương Đạo194PA1002Điện Lực Trấn Yên
14 10h30 : 08/12/202017h00 : 08/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, dây dẫn SCL ĐZ 0,4 kV từ cột 01 đến cột 15TBA Phương Đạo (mã 3009602)ĐZ 0,4 kV/PĐ-UB TBA Phương Đạo136PA1002Điện Lực Trấn Yên
15 7h30 : 08/12/20208h30 : 08/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo tại cột 21 lộ PĐ-Hồng CaLộ PĐ - Hồng Ca (mã 9601)Lộ PĐ-Hồng Ca51PA1002Điện Lực Trấn Yên
16 7h30 : 08/12/202017h00 : 08/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, thay dây SCL ĐZ 0,4 kV từ cột 02 đến cột 26Tuyến UB, Cống Mẫu TBA Hồng Hà Nga Quán (UB:021, CM:331)ĐZ 0,4 kV tuyến Ủy ban, Cống Mẫu96PA1002Điện Lực Trấn Yên
17 7h30 : 08/12/202017h00 : 08/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, dây dẫn SCL ĐZ 0,4 kV từ cột 22 đến cột 30TBA Phương Đạo 3 (mã 3018301)ĐZ 0,4 kV/PĐ3- PĐ TBA Phương Đạo 352PA1002Điện Lực Trấn Yên
18 8h00 : 09/12/202011h00 : 09/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo đếm tổng TBATBA Hợp Minh 2ĐZ 0,4 kV thuộc TBA Hợp Minh 290PA1001Điện lực TP Yên Bái
19 7h30 : 09/12/202017h00 : 09/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, dây dẫn SCL ĐZ 0,4 kV từ cột 15 đến cột 38TBA Phương Đạo (mã 3009602)ĐZ 0,4 kV/PĐ-UB TBA Phương Đạo143PA1002Điện Lực Trấn Yên
20 7h30 : 09/12/202017h00 : 09/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, thay dây SCL ĐZ 0,4 kV từ cột 06 đến cột 06-23Tuyến UB, Cống Mẫu TBA Hồng Hà Nga Quán (UB:021, CM:331)ĐZ 0,4 kV tuyến Ủy ban, Cống Mẫu96PA1002Điện Lực Trấn Yên
21 7h30 : 09/12/202013h00 : 09/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công ty Bảo Long: Dựng cột lắp xà , sang dây lấy độ võng từ cột 2 đến cột 05 sau CDPĐ 01-1 Xuân Long 4: ĐL Yên Bình kết hợp bảo dưỡng DCL TBA Xuân Long 4, thay giá SI, chuyển chống sét xuống mặt máy biến ápCDPĐ 01-1 Xuân Long 4ĐZ 373A40 sau CDPĐ 01-1 Xuân Long 4401PA1004Điện lực Yên Bình
22 8h00 : 10/12/202010h00 : 10/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác thay AB tổng TBABình Sơn 2 100kVA-35/0.4kVĐZ 0,4 kV thuộc TBA Bình Sơn 2133PA1001Điện lực TP Yên Bái
23 0h00 : 11/12/20202h30 : 11/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đổi phương thúc kết dây theo lệnh điều độ HTĐ miền BắcLDA374-E12.1ĐZ 374 E12.110268PA1001Điện lực TP Yên Bái
24 0h00 : 11/12/20202h30 : 11/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đổi phương thúc kết dây theo lệnh điều độ HTĐ miền BắcLDA473-E12.1ĐZ 473 E12.18040PA1001Điện lực TP Yên Bái
25 0h00 : 11/12/20202h30 : 11/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đổi phương thúc kết dây theo lệnh điều độ HTĐ miền BắcLDA474-E12.1ĐZ 474 E12.17135PA1001Điện lực TP Yên Bái
26 0h00 : 11/12/20202h30 : 11/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đổi phương thúc kết dây theo lệnh điều độ HTĐ miền BắcLDA372-E12.1ĐZ 372 E12.119256PA1001Điện lực TP Yên Bái
27 0h00 : 11/12/20202h30 : 11/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đổi phương thúc kết dây theo lệnh điều độ HTĐ miền BắcLDA476-E12.1***LDA-476-E12.1ĐZ 476 E12.113471PA1001Điện lực TP Yên Bái
28 0h00 : 11/12/20202h30 : 11/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đổi phương thức kết dây theo lệnh điều độ HTĐ miền BắcĐZ 472 E12.1ĐZ 472 E12.11PA1004Điện lực Yên Bình
29 0h00 : 11/12/20202h30 : 11/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đổi phương thức kết dây theo lệnh điều độ HTĐ miền BắcĐZ 377 E12.9ĐZ 377 E12.9232PA1004Điện lực Yên Bình
30 0h00 : 11/12/20202h30 : 11/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đổi phương thức kết dây theo lệnh điều độ HTĐ miền BắcĐZ 371 E12.1ĐZ 371 E12.17728PA1004Điện lực Yên Bình
31 0h00 : 11/12/20202h30 : 11/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đổi phương thức kết dây theo lệnh điều độ HTĐ miền BắcĐZ 373 E12.9ĐZ 373 E12.96PA1004Điện lực Yên Bình
32 0h00 : 11/12/20202h30 : 11/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đổi phương thức kết dây theo lệnh điều độ HTĐ miền BắcĐZ 471 E12.1ĐZ 471 E12.11PA1004Điện lực Yên Bình
33 0h00 : 11/12/20202h30 : 11/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đổi phương thức kết dây theo lệnh điều độ HTĐ miền BắcĐZ 378 E12.1ĐZ 378 E12.1954PA1004Điện lực Yên Bình
34 0h00 : 11/12/20202h30 : 11/12/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đổi phương thức kết dây theo lệnh điều độ HTĐ miền BắcĐZ 375 E12.1ĐZ 375 E12.17797PA1004Điện lực Yên Bình
Top  |  Home