Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, September 26, 2020
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 60
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 7h00 : 01/10/202017h30 : 01/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : CTCP đầu tư xây lắp Thành An công tác thay xà, sứ ,dây dẫn trên ĐZ 0.4kVỦy ban Giới Phiên 160kVA-35/0.4kVKH thuộc TBA Ủy Ban Giới Phiên326PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 7h00 : 02/10/202017h30 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : CTCP đầu tư xây lắp Thành An công tác thay xà, sứ ,dây dẫn trên ĐZ 0.4kVỦy ban Giới Phiên 160kVA-35/0.4kVKH thuộc TBA Ủy Ban Giới Phiên326PA1001Điện lực TP Yên Bái
3 7h30 : 02/10/202012h00 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thấtTBA Bách Lẫm 2TBA Bách Lẫm 2 thuộc ĐZ 476 E12.1223PA1001Điện lực TP Yên Bái
4 7h30 : 03/10/202012h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thấtThôn 1 Hợp Minh 180kVA-35/0.4kVTBA Thôn 1 Hợp Minh thuộc ĐZ 374 E12.1185PA1001Điện lực TP Yên Bái
5 7h00 : 03/10/202017h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : CTCP đầu tư xây lắp Thành An công tác thay xà, sứ ,dây dẫn trên ĐZ 0.4kVỦy ban Giới Phiên 160kVA-35/0.4kVKH thuộc TBA Ủy Ban Giới Phiên326PA1001Điện lực TP Yên Bái
6 8h00 : 03/10/202010h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnHÁT LỪU -400Lộ 1 TBA HÁT LỪU112PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
7 14h00 : 03/10/202016h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnHÁT LỪU -400Lộ 2 TBA HÁT LỪU192PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
8 6h00 : 26/09/202012h00 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : khắc phục bão lũ thay xà ,sứ dây dẫn ĐZ 0,4kVTBA Quang TrungTuyến ĐZ 0,4kV QT-A39 thuộc TBA Quang trung53PA1001Điện lực TP Yên Bái
9 6h00 : 26/09/202012h00 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : khắc phục bão lũ thay xà , sứ dây dẫn hư hỏng ĐZ 0.4kVTBA Yên Ninh 2Tuyến ĐZ 0,4kV YN2-QT thuộc TBA Yên ninh 2139PA1001Điện lực TP Yên Bái
10 13h00 : 26/09/202017h00 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : khắc phục bão lũ thay xà, sứ, dây dẫn hư hỏng ĐZ 0,4kVTBA Km7Tuyến ĐZ 0,4kV K7-K6A thuộc TBA Km7177PA1001Điện lực TP Yên Bái
11 9h00 : 26/09/202016h00 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : xử lý tiếp xúc , CD đầu TBATBA Hạ Tầng Kho BạcCÁC tuyến ĐZ 0,4kV Thuộc TBA Hạ tầng kho bạc158PA1001Điện lực TP Yên Bái
12 13h00 : 26/09/202017h00 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : khắc phục sau bão lũ thay xà, sứ , dây dẫn hư hỏngTBA Chợ Km6TBA Chợ Km6209PA1001Điện lực TP Yên Bái
13 7h30 : 26/09/202014h30 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác bảo dưỡng DCL đầu TBATBA Lý Đạo ThànhĐZ 0,4 kV các tuyến 0,4 kV thuộc TBA Lý Đạo Thành132PA1001Điện lực TP Yên Bái
14 9h00 : 26/09/202016h00 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bảo dưỡng CD đầu TBA hạ tầng kho bạcTBA Hạ Tầng Kho BạcTBA HẠ Tầng kho bạc0PA1001Điện lực TP Yên Bái
15 9h00 : 26/09/202016h00 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : phục vụ công tác Bảo dưỡng CD đầu TBA hạ tầng kho bạcTBA Kho Lưu TrữTBA kho lưu trữ tỉnh1PA1001Điện lực TP Yên Bái
16 6h00 : 26/09/202012h00 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : khắc phuc bão lũ thay xà, sứ dây dẫn hư hỏng ĐZ 0,4kVTBA Quang Trung 4TBA Quang Trung 4188PA1001Điện lực TP Yên Bái
17 8h00 : 26/09/202011h30 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnNM NƯỚC VC -180TBA NM Nước ĐZ 373E12.2271PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
18 8h00 : 26/09/202018h00 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sủa chữa lưới điệnUB SÙNG ĐÔ 75TBA UB Sùng Đô ĐZ 374E12.2179PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
19 7h00 : 26/09/202013h30 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA472-E12.2-57***PĐ Trường HọcTBA Ao Sen, Trường Học391PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
20 6h00 : 26/09/202011h00 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sủa chữa lưới điệnBỆNH VIỆN - 320TBA Bệnh Viện ĐZ 374E12.2186PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
21 6h00 : 26/09/202017h30 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÔN DẦY - 180Lộ 1 TBA Thôn Dầy ĐZ 371E12.8133PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
22 7h00 : 26/09/202012h00 : 26/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cột 20, 21, 22, 23 lộ 1THÔN 2 TÂN HỢPAB lộ 1137PA1007Điện Lực Văn Yên
23 8h00 : 27/09/20208h20 : 27/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng kết hợp công tác thay CDPT 87-1 Công AnMC474 Z1 Hào GiaCác TBA thuộc ĐZ 474 E12.1 từ sau MC 474 Z1-1 Hào Gia đến CDPT 87-1 Công An4575PA1001Điện lực TP Yên Bái
24 16h30 : 27/09/202017h00 : 27/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng kết hợp công tác thay CDPT 87-1 Công AnMC474 Z1 Hào GiaCác TBA thuộc ĐZ 474 E12.1 từ sau MC 474 Z1-1 Hào Gia đến CDPT 87-1 Công An4575PA1001Điện lực TP Yên Bái
25 7h30 : 27/09/202016h30 : 27/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác thay CDPT 87-1 Công An ĐZ 474 E12.1TBA Công An TỉnhĐZ 0,4 kV các tuyến 0,4 kV thuộc TBA Công An Tỉnh283PA1001Điện lực TP Yên Bái
26 5h30 : 27/09/202012h00 : 27/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện ĐZ 375E12.4 để công tác thay BU, BI đo đếm tại điểm đo đếm KM34. Kết hợp lắp đặt chống sét streamerLDA375-E12.4***LDA375-E12.4 trục chínhĐZ 375E 12-44852PA1003Điện Lực Lục Yên
27 5h30 : 27/09/202012h30 : 27/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Lục Yên thay biến điện áp đo đếm Km34TBA Tân Nguyên 6ĐZ 375E12.1 đến CDPĐ 375-7/173-2 Tân Nguyên218PA1004Điện lực Yên Bình
28 6h00 : 27/09/202017h30 : 27/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÔN DẦY - 180Lộ 1 TBA Thôn Dầy ĐZ 371E12.8133PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
29 7h30 : 27/09/20209h30 : 27/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnNẬM CÀI 1- 75TBA Nậm Cài 1 ĐZ 374E12.251PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
30 10h00 : 27/09/202012h00 : 27/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnNẬM CÀI 3-75TBA Nậm Cài 3 ĐZ 374E12.267PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
31 7h30 : 27/09/20209h30 : 27/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnNẬM CÀI 2 -75TBA Nậm Cài 2 ĐZ 374E12.261PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
32 5h30 : 27/09/20206h30 : 27/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp 375E12.1 cho 375E12.4 do ĐL lục Yên công tác đầu ĐZ 375E12.4LDA375-E12.4-174***PĐ Mậu A - Tân NguyênĐZ 375E12.4 từ sau DPT 375-7/173-3 Tân Nguyên15789PA1007Điện Lực Văn Yên
33 12h00 : 27/09/202012h45 : 27/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển 375E12.4 và 372E12.2VY về kết dây cơ bản sau công tác của ĐL Lục Yên (công tác đầu ĐZ 375E12.4)LDA375-E12.4-174***PĐ Mậu A - Tân NguyênĐZ 375E12.4 sau CDPĐ 336-1 Đo đếm Đông Cuông3184PA1007Điện Lực Văn Yên
34 5h30 : 27/09/20206h30 : 27/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp nguồn 372E12.2 VY đến do ĐL Lục Yên công tác đầu ĐZ 375E12.4LDA375-E12.4-174***PĐ Mậu A - Tân NguyênĐZ 375E12.4 sau CDPĐ 336-1 Đo đếm Đông Cuông3184PA1007Điện Lực Văn Yên
35 12h00 : 27/09/202012h45 : 27/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển 375E12.1 và 375E12.4 về kết dây cơ bản sau công tác của ĐL lục Yên (công tác đầu ĐZ 375E12.4)LDA375-E12.4-174***PĐ Mậu A - Tân NguyênĐZ 375E12.4 từ sau DPT 375-7/173-3 Tân Nguyên15789PA1007Điện Lực Văn Yên
36 6h30 : 28/09/202017h00 : 28/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác thay thế xà , sứ, dây dẫn bị hư hỏng ĐZ 0,4kV Thuộc TBA Thôn 7 Hợp Minh (Khắc phục sau bão lũ)TBA Thôn 7 Hợp MinhĐZ 0,4kV Thuộc TBA Thôn 7 Hợp Minh45PA1001Điện lực TP Yên Bái
37 8h00 : 28/09/202012h00 : 28/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S TBA Xưởng InTBA Xưởng inTBA Xưởng in154PA1001Điện lực TP Yên Bái
38 7h00 : 28/09/202014h30 : 28/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5 s TBATBA Thôn 1 Đào ThịnhĐZ 0,4 kV YBA Thôn 1 xã Đào thingj Huyện TY129PA1002Điện Lực Trấn Yên
39 14h00 : 28/09/202017h00 : 28/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo pha ĐZ 0,4 kVTBA Đồng MáyĐZ 0,4 kV TBA Đồng Máy163PA1002Điện Lực Trấn Yên
40 6h00 : 28/09/202017h30 : 28/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÔN DẦY - 180Lộ 2 TBA Thôn Dầy ĐZ 371E12.861PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
41 9h30 : 28/09/202011h30 : 28/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÁC HOA - 320Lộ 2 TBA Thác Hoa ĐZ 373E12.2123PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
42 7h00 : 28/09/20209h30 : 28/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÁC HOA - 320Lộ 1 TBA Thác Hoa ĐZ 373E12.2164PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
43 7h30 : 29/09/202017h00 : 29/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S, Thay tủ phân phối 0,4kV,Thay cáp tổng TBATBA Thắng LợiTBA Thắng lợi thuộc ĐZ 476 E12.1178PA1001Điện lực TP Yên Bái
44 6h00 : 29/09/20207h00 : 29/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sau khi Phục vụ công tác: B4 PC Phú Thọ tách đz để phục vụ thi công ĐZ 220kV xuất tuyến sau TBA 500kV Việt Trì và thi công trên ĐZ 220kV Việt Trì - Sơn LaDCLPT 75-3ĐZ 371E12.1 cấp từ DCLPT 75-33427PA1004Điện lực Yên Bình
45 6h00 : 29/09/20207h00 : 29/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sau khi Phục vụ công tác: B4 PC Phú Thọ tách đz để phục vụ thi công ĐZ 220kV xuất tuyến sau TBA 500kV Việt Trì và thi công trên ĐZ 220kV Việt Trì - Sơn LaDZ 371E12.1ĐZ 371E12.13552PA1004Điện lực Yên Bình
46 7h30 : 29/09/20209h30 : 29/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sủa chữa lưới điệnĐẬP ĐẦU MỐI -400TBA Đập Đầu Mối ĐZ 375E12.21PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
47 14h00 : 29/09/202015h30 : 29/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnYÊN PHÚ 3 -320TBA YÊN PHÚ 31PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
48 7h00 : 29/09/202012h00 : 29/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sủa chữa lưới điệnCẦU THIA - 400ĐZ 0,4kV lộ 2 TBA Cầu Thia ĐZ 374E12.2143PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
49 9h30 : 29/09/202010h30 : 29/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnS.V.ĐỘNG -250TBA Sân Vận Động231PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
50 10h30 : 29/09/202012h00 : 29/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnCBTD QUẾ - 160TBA CBTD QUẾ1PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
51 14h00 : 29/09/202015h00 : 29/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnNHÀ MÁY NƯỚC NL -180TBA NHÀ MÁY NƯỚC NL1PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
52 6h00 : 29/09/202017h30 : 29/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÔN DẦY - 180Lộ 2 TBA Thôn Dầy ĐZ 371E12.861PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
53 8h00 : 29/09/202011h00 : 29/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện.PÚ NHU - 50TBA Pú Nhu132PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
54 8h00 : 29/09/20209h00 : 29/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHỊ ỦY -400Lộ 2TBA THỊ ỦY22PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
55 8h00 : 29/09/20209h30 : 29/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnG.TUYNEL 2 - 320TBA G.TUYNEL 21PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
56 8h00 : 29/09/202011h30 : 29/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý khắc phục bão lũ cột 19, 20 ĐZ 0,4kV lộ YP1-GK thuộc TBA Yên Phú 1YÊN PHÚ 1AB lộ YP1-GK143PA1007Điện Lực Văn Yên
57 7h30 : 30/09/202014h00 : 30/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thất& tháo , lắp xà Dầm MBATBA Chè Nguyễn PhúcTBA Chè Nguyễn Phúc thuộc ĐZ 476 E12.1355PA1001Điện lực TP Yên Bái
58 7h00 : 30/09/202017h30 : 30/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : CTCP đầu tư xây lắp Thành An công tác thay xà, sứ ,dây dẫn trên ĐZ 0.4kVỦy ban Giới Phiên 160kVA-35/0.4kVKH thuộc TBA Ủy Ban Giới Phiên326PA1001Điện lực TP Yên Bái
59 8h00 : 30/09/202011h00 : 30/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện.LA PÁN TẨN 2 - 160TBA La Pán Tẩn 2233PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
60 6h00 : 30/09/202012h00 : 30/09/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÔN DẦY - 180TBA Thôn Dầy ĐZ 371E12.8194PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
Top  |  Home