Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Monday, January 21, 2019
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 56
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực TP Yên Bái
1 1h30 : 27/01/201914h0 : 27/01/2019Khác : ĐLTP thay MBARạp Yên NinhPhường Yên Thịnh : 86PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 7h30 : 27/01/201916h0 : 27/01/2019Khác : ĐLTP thay MBA tủ 0.4,cáp tổng TBAUB Giới Phiênthôn 6 xã giới phiên : 307PA1001Điện lực TP Yên Bái
3 7h30 : 26/01/20199h30 : 26/01/2019Thí nghiệm định kỳ : ĐLTP công tác Thí Nghiệm định kỳ TBALê LợiPhường Yên Ninh : 407PA1001Điện lực TP Yên Bái
4 9h40 : 26/01/201912h0 : 26/01/2019Thí nghiệm định kỳ : ĐLTP công tác Thí Nghiệm định kỳ TBALê lợi 2Phường Minh Tân : 246PA1001Điện lực TP Yên Bái
5 7h0 : 22/01/201917h30 : 22/01/2019Khác : công tác kéo dây ĐZ 0.4kV phục vụ lễ hộiHoàng Hoa Thám 1Phường Yên Ninh : 132PA1001Điện lực TP Yên Bái
Điện Lực Trấn Yên
6 8h30 : 24/01/201915h30 : 24/01/2019Sửa chữa thường xuyên : Thay, luân chuyển nâng công suất MBALiên HợpXã Hồng Ca : 123PA1002Điện Lực Trấn Yên
7 8h30 : 22/01/201911h30 : 22/01/2019Sửa chữa thường xuyên : Thay, luân chuyển nâng công suất MBAThôn 2 Minh TiếnThôn 2 Minh Tiến : 258PA1002Điện Lực Trấn Yên
Điện Lực Lục Yên
8 8h30 : 25/01/201911h30 : 25/01/2019Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc, Cân pha phụ tảiTrúc Lâu 1Thôn 1 xã Trúc Lâu : 350PA1003Điện Lực Lục Yên
9 10h0 : 25/01/201911h30 : 25/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK các hạng mục TBAMinh Xuân 3Thôn 12,13 Xã Minh Xuân : 381PA1003Điện Lực Lục Yên
10 8h0 : 25/01/20199h30 : 25/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK các hạng mục TBAMinh Xuân - TBA Long TraThôn loong tra xã Minh Xuâb : 207PA1003Điện Lực Lục Yên
11 13h30 : 25/01/201915h0 : 25/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK các hạng mục TBAMinh Xuân 2Xã Minh Xuân : 430PA1003Điện Lực Lục Yên
12 13h30 : 24/01/201916h30 : 24/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK, Xử lý tiếp xúc, Cân pha phụ tảiTT Yên Thế - KM1Tổ 3 Thị Trấn Yên Thế Lục Yên : 184PA1003Điện Lực Lục Yên
13 8h0 : 24/01/201911h30 : 24/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK, Xử lý tiếp xúc, Cân pha phụ tảiAn Lạc - Thôn 2Thôn 2 An Lạc : 136PA1003Điện Lực Lục Yên
14 8h0 : 24/01/201911h30 : 24/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK, Xử lý tiếp xúc, Cân pha phụ tảiTT Yên Thế - Km2Khu 1 thị Trấn Yên Thế : 260PA1003Điện Lực Lục Yên
15 13h30 : 23/01/201916h30 : 23/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK, Xử lý tiếp xúc, Cân pha phụ tảiAn Lạc - Thôn 6Thôn 6 Xã An Lạc : 81PA1003Điện Lực Lục Yên
16 8h0 : 23/01/201910h50 : 23/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK, Xử lý tiếp xúc, Cân pha phụ tảiAn Lạc - Thôn 7Thôn 7 xã an lạc : 76PA1003Điện Lực Lục Yên
17 9h45 : 23/01/201911h15 : 23/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK các hạng mục TBAKhánh Thiện - Khe PhayThôn Khe Phay xã Khánh Thiện : 95PA1003Điện Lực Lục Yên
18 8h0 : 23/01/20199h30 : 23/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK các hạng mục TBAKhánh Thiện - Rẻo NácThôn Rẻo Nác xã Khánh thiện : 225PA1003Điện Lực Lục Yên
19 13h30 : 23/01/201915h0 : 23/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK các hạng mục TBAMai Sơn - Sơn Thượng 2xã Mai Sơn : 95PA1003Điện Lực Lục Yên
20 9h45 : 22/01/201911h30 : 22/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK các hạng mục TBA, Xử lý tiếp xúc, Cân pha phụ tải.Mường Lai - Thôn 22Thôn 22 xã Mường Lai, Huyện Lục Yên : 123PA1003Điện Lực Lục Yên
21 8h0 : 22/01/20199h30 : 22/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK các hạng mục TBA, Xử lý tiếp xúc, Cân pha phụ tảiMường Lai - Nà ChaoThôn Nà Chao xã Mường Lai : 72PA1003Điện Lực Lục Yên
22 13h30 : 22/01/201915h20 : 22/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK các hạng mục TBA, Xử lý tiếp xúc, Cân pha phụ tảiLiễu Đô AThôn 7 : 181PA1003Điện Lực Lục Yên
23 8h30 : 22/01/20199h30 : 22/01/2019Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu nguồn định kỳLương Sơn Hồ (CTCP Việt Hòa)Công ty Lương Sơn Hồ (TBA Tòng Hằng) : 2PA1003Điện Lực Lục Yên
Điện lực Yên Bình
24 10h0 : 25/01/201911h30 : 25/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK các thiết bị điện năm 2018-2019Mỹ Gia 3Xã Mỹ Gia : 112PA1004Điện lực Yên Bình
25 8h0 : 25/01/20199h30 : 25/01/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK các thiết bị điện năm 2018-2019Mỹ Gia 1Xã Mỹ Gia : 176PA1004Điện lực Yên Bình
26 13h30 : 23/01/201915h30 : 23/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị điện năm 2018-2019Phú Thịnh 3Xã Phú Thịnh : 154PA1004Điện lực Yên Bình
27 10h15 : 23/01/201911h45 : 23/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị điện năm 2018-2019Phú Thịnh 1Xã Phú Thịnh : 261PA1004Điện lực Yên Bình
28 8h30 : 23/01/201910h0 : 23/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị điện năm 2018-2019Phú Thịnh 5Xã Phú Thịnh : 95PA1004Điện lực Yên Bình
29 8h0 : 21/01/20199h30 : 21/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2018-2019Vĩnh Kiên 3 (Làng Mạ)Xã Vĩnh Kiên : 231PA1004Điện lực Yên Bình
30 10h0 : 21/01/201911h45 : 21/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2018-2019Gỗ Vĩnh KiênXã Vĩnh Kiên : 96PA1004Điện lực Yên Bình
31 10h0 : 21/01/201911h30 : 21/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2018-2019Xuân Lai 2Xã Xuân Lai : 147PA1004Điện lực Yên Bình
32 8h15 : 21/01/20199h45 : 21/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2018-2019Xuân Lai 4Xã Xuân lai : 170PA1004Điện lực Yên Bình
Điện lực Nghĩa Lộ
33 8h0 : 26/01/201912h0 : 26/01/2019Khác : Luân chuyển MBA ( nâng công suất MBA )TBA Khu 4 Hát LừuXã Hát Lừu huyện Tạm Tấu : 111PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
34 8h30 : 26/01/201914h0 : 26/01/2019Khác : Luân chuyển MBA ( nâng công suất MBA )TBA Nậm DạThị trấn Trạm Tấu huyện Trạm Tấu : 232PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
35 8h0 : 24/01/201911h0 : 24/01/2019Khác : Luân chuyển MBA ( nâng công suất MBA )TBA Nậm Vài - Gia HộiThộn Nậm Vài - Gia Hội : 143PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
36 9h0 : 23/01/201911h0 : 23/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA Bản Mạ - Tú Lệthôn Bản Mạ - Tú Lệ : 185PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
37 13h30 : 23/01/201915h0 : 23/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA Ủy Ban Tú LệXã Tú Lệ Huyện Văn Chấn : 250PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
38 11h0 : 22/01/201912h30 : 22/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA Sài Lương - Nậm BúngXã Nậm Búng. : 261PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
39 8h30 : 22/01/201910h0 : 22/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBATBA Nậm Búng 2 - Chấn HưngXã Nậm Búng. : 151PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
40 15h30 : 22/01/201917h0 : 22/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBATBA Trung tâm Liên SơnThi Trấn Nông Trường Liên Sơn : 464PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
Điện Lực Văn Yên
41 6h0 : 26/01/201917h0 : 26/01/2019Củng cố, hoàn thiện lại các sự cố sau bão : Di chuyển cột 250 khăc phục thiệt hại bão lũ năm 2018DPT 372-7/238 Quế HạXã Quế Hạ : 4808PA1007Điện Lực Văn Yên
42 7h30 : 26/01/201910h30 : 26/01/2019Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối ĐZ vào TBA Cty hương gia vị Sơn HàCDPD01-3 YÊN HỢPXã Yên Hợp- Văn Yên : 1302PA1007Điện Lực Văn Yên
43 9h45 : 24/01/201911h0 : 24/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBACầu Khai-Mậu ĐôngThôn Cầu Khai xã Mậu Đông : 154PA1007Điện Lực Văn Yên
44 14h30 : 24/01/201916h0 : 24/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBAThôn 6 Mậu ĐôngXã Mậu Đông : 123PA1007Điện Lực Văn Yên
45 8h0 : 24/01/20199h15 : 24/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBAThôn 4-Mậu ĐôngThôn 4 Mậu Đông : 178PA1007Điện Lực Văn Yên
46 13h0 : 24/01/201914h15 : 24/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBARãnh Cầy Mậu ĐôngXã Mậu Đông : 97PA1007Điện Lực Văn Yên
47 9h45 : 23/01/201911h0 : 23/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBATBA Thôn Lạc Hồng - An ThịnhAn Thịnh : 217PA1007Điện Lực Văn Yên
48 6h0 : 23/01/201917h0 : 23/01/2019Củng cố, hoàn thiện lại các sự cố sau bão : Di chuyển cột 240, 241, lắp chụp cột 242 khắc phục thiệt hại bão lũ năm 2018DPT 372-7/238 Quế HạXã Quế Hạ : 4808PA1007Điện Lực Văn Yên
49 13h0 : 23/01/201914h15 : 23/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBAAn Thịnh 3Thôn Cửa ngòi An Thịnh : 319PA1007Điện Lực Văn Yên
50 14h15 : 23/01/201916h0 : 23/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBAAn Thịnh 4Thôn Làng Cau, làng Trẹo xã An Thịnh : 289PA1007Điện Lực Văn Yên
51 8h0 : 23/01/20199h0 : 23/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBATrường cấp 3 An ThịnhKhu vực Trường Cấp 3 Xã An Thịnh- Văn Yên -Yên Bái : 343PA1007Điện Lực Văn Yên
52 10h30 : 22/01/201911h30 : 22/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBAXuân Ái 5Thôn 5 Xuân Ái : 201PA1007Điện Lực Văn Yên
53 15h0 : 22/01/201916h0 : 22/01/2019Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBAXuân Ái 4Xã Xuân ái : 174PA1007Điện Lực Văn Yên
54 13h30 : 22/01/201914h30 : 22/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBAXuân Ái 3Xã Xuân Ái : 92PA1007Điện Lực Văn Yên
55 8h0 : 22/01/20199h0 : 22/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBAXuân Ái 1Xã Xuân Ái : 233PA1007Điện Lực Văn Yên
56 9h15 : 22/01/201910h15 : 22/01/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBAXuân Ái 2Thôn 2 Xuân Ái : 404PA1007Điện Lực Văn Yên
Top  |  Home