Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, March 3, 2021
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 61
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 8h00 : 03/03/202110h00 : 03/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBAPhạm Ngũ Lão 250kVA-35/0.4kVTBA Phạm Ngũ Lão198PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 10h10 : 03/03/202112h00 : 03/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBANam Cường 5 180kVA-35/0.4kVTBA Nam Cường 5194PA1001Điện lực TP Yên Bái
3 8h00 : 03/03/202114h00 : 03/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha đầu nguồn, luân chuyển MBATBA Hưng Khánh 4TBA Hưng Khánh 4345PA1002Điện Lực Trấn Yên
4 9h00 : 03/03/202110h00 : 03/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBANẬM VÀI - 100TBA Nậm vài ĐZ 374E12.2118PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
5 14h00 : 03/03/202115h00 : 03/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công t, TI tổng TBABẢN PẰN - 250TBA Bản Pằn ĐZ 374E12.2397PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
6 12h00 : 03/03/202113h15 : 03/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt CDPT 116-1 Gia Hội ĐZ 374E12.2 để xử lý, ngăn ngừa nguy cơ đe dọa sự cố do phát nhiệt tại đầu cốt pha A phía nguồn đến tại TBA Bản ĐồnLDA374-E12.2***Đoạn từ sau MC 374 Z1 Nậm Lành lộ 374E12.2CDPT 116-1 Gia Hộ ĐZ 374E12.26545PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
7 8h00 : 04/03/20219h00 : 04/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBATBA Cường BắcTBA Cường Bắc119PA1001Điện lực TP Yên Bái
8 9h10 : 04/03/202110h10 : 04/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBATBA Kho Bạc CũTBA Kho Bạc Cũ6PA1001Điện lực TP Yên Bái
9 8h00 : 04/03/202115h00 : 04/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây dẫn ĐZ 0.4kV, Thí nghiệm định kỳ TBATBA Bến XeTBA Bến Xe295PA1001Điện lực TP Yên Bái
10 8h00 : 04/03/202114h00 : 04/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2021, luân chuyển MBA, thay định kỳ công tơ đầu nguồnTBA UB Báo ĐápTBA Ủy ban Báo Đáp339PA1002Điện Lực Trấn Yên
11 8h00 : 04/03/202114h00 : 04/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2021, luân chuyển MBA, thay tủ PP 0,4 kVTBA Đồng Bưởi BĐTBA Đồng Bưởi63PA1002Điện Lực Trấn Yên
12 8h00 : 04/03/202114h00 : 04/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2021, luân chuyển MBA, thay định kỳ công tơ đầu nguồnTBA TT Y CanTBA TT Y Can298PA1002Điện Lực Trấn Yên
13 7h30 : 04/03/202117h00 : 04/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển ĐZ 0,4 kV phục vụ thi công cải tạo, sửa chữa nâng cấp đường nối cao tốc Nội Bài-Lào CaiTBA Làng Vần (0210146)ĐZ 0,4 kV tuyến Bản Vần TBA Làng Vần165PA1002Điện Lực Trấn Yên
14 10h00 : 04/03/202111h00 : 04/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBAAN LƯƠNG 2 -75TBA An Lương 2 ĐZ 375E12.4108PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
15 8h00 : 04/03/20219h00 : 04/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBATÀ LÀNH - 75TBA Tà Lành ĐZ 374E12.2123PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
16 10h00 : 04/03/202111h00 : 04/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBASƠN LƯƠNG - 75TBA Sơn Lương ĐZ 374E12.2231PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
17 15h30 : 04/03/202116h30 : 04/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBANGHĨA SƠN 2 - 50TBA Nghĩa Sơn 2 ĐZ 374E12.2191PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
18 13h00 : 04/03/202114h00 : 04/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBAAN LƯƠNG 3 -100TBA An Lương 3 ĐZ 375E12.4170PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
19 14h00 : 04/03/202115h00 : 04/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBAKHU 3+4 - 100TBA Khu 3+4 Liên Sơn ĐZ 374E12.2202PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
20 8h00 : 05/03/202110h00 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBATBA GiấyTBAGiấy295PA1001Điện lực TP Yên Bái
21 10h10 : 05/03/202111h30 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBATBA TỔ 61TBA TỔ 61233PA1001Điện lực TP Yên Bái
22 4h30 : 05/03/20215h00 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác chuyển nguồn lưới điệnLDA373-E12.4-96_2-58-22***LDA373-E12.4-96_2-58-22 NR Minh Tiến 3ĐZ 35kV phía sau LBS 373-7/22-3 Minh Tiến919PA1003Điện Lực Lục Yên
23 4h30 : 05/03/20215h00 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thủy điện Thác Bà trung tu tổ máy phát điện và máy biến ápĐZ 372 A40Các khách hàng thuộc ĐZ 372 A405105PA1004Điện lực Yên Bình
24 4h30 : 05/03/20215h00 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thủy điện Thác Bà trung tu tổ máy phát điện và máy biến ápTBA T6 A40TBA T6 A4030PA1004Điện lực Yên Bình
25 4h30 : 05/03/20215h00 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thủy điện Thác Bà trung tu tổ máy phát điện và máy biến ápMC 373/194 Xuân LaiCác khách hàng thuộc ĐZ 373 A40 từ sau MC 373/194 Xuân Lai5732PA1004Điện lực Yên Bình
26 13h30 : 05/03/202114h30 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBATĐ NOONG PHAI SỐ 4 - 250TBA Noong Phai 4 ĐZ 375E12.21PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
27 10h00 : 05/03/202111h00 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBANM TĐ Trạm TấuTBA NM TĐ Trạm Tấu ĐZ 375E12.21PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
28 8h00 : 05/03/20219h00 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBANGHIỀN ĐÁ -400TBA Nghiền Đá ĐZ 375E12.21PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
29 6h30 : 05/03/202117h45 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn YênLDA375-E12.4-174***PĐ Mậu A - Tân NguyênĐZ 375 E12.4 từ sau DPT 375-7/173-3 Tân Nguyên đến DPT 375-7/269-2 Mậu A1918PA1007Điện Lực Văn Yên
30 6h30 : 05/03/20217h00 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp 372E12.2 VY cho 375E12.4 (công tác thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn Yên)Cột 336***NR TBA Dầu Quế Văn YênĐZ 375E12.4 từ sau CDPĐ 336-1 Đo đếm Đông Cuông đến DPT 375-7/385 Đông An3207PA1007Điện Lực Văn Yên
31 17h00 : 05/03/202117h45 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển kết dây sạu công tác thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn YênLDA375-E12.4-174***PĐ Mậu A - Tân NguyênĐZ 375E12.4 từ sau DPT 375-7/269-2 Mậu A đến CDPĐ 336-1 Đo đếm Đông Cuông9241PA1007Điện Lực Văn Yên
32 6h30 : 05/03/20217h00 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp 372E12.1 cho 375 E12.4 Phục vụ thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn YênLDA372-E12.1-219***Trục chínhĐZ 372 E12.1 từ sau MC 372/219-2 Báo Đáp6846PA1007Điện Lực Văn Yên
33 6h30 : 05/03/20217h00 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp 372E12.2 VY cho 375E12.4 (công tác thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn Yên)LDA372-E12.2 VYĐZ 372E12.2 VY từ sau MC 372/202 Xuân Tầm đến DPT 375-7/385 Đông An7551PA1007Điện Lực Văn Yên
34 6h30 : 05/03/20217h00 : 05/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp 372E12.1 cho 375 E12.4 Phục vụ thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn YênLDA375-E12.4-174***PĐ Mậu A - Tân NguyênĐZ 375E12.4 từ sau DPT 375-7/269-2 Mậu A đến CDPĐ 336-1 Đo đếm Đông Cuông9241PA1007Điện Lực Văn Yên
35 8h00 : 06/03/202112h00 : 06/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBATBA Hạ Tầng Kho BạcTBA Hạ Tầng Kho Bạc160PA1001Điện lực TP Yên Bái
36 8h00 : 06/03/202110h00 : 06/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2021, thay công tơ đầu nguồnTBA Đồng Song KTTBA Đồng Song152PA1002Điện Lực Trấn Yên
37 10h30 : 06/03/202112h30 : 06/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2021, thay công tơ đầu nguồnTBA Đồng Ruộng KTTBA Đồng Ruộng56PA1002Điện Lực Trấn Yên
38 13h30 : 06/03/202115h30 : 06/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2021, thay công tơ đầu nguồnTBA Khe Rộng KTTBA Khe Rộng63PA1002Điện Lực Trấn Yên
39 8h00 : 06/03/202110h00 : 06/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2021, thay công tơ đầu nguồn, thay ATM tại tủ PP0,4 kVTBA Cát Tường KTTBA Cát Tường148PA1002Điện Lực Trấn Yên
40 9h00 : 06/03/202111h00 : 06/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2021, thay định kỳ công tơ đầu nguồnTBA Kiên Lao KTTBA Kiên Lao106PA1002Điện Lực Trấn Yên
41 8h00 : 06/03/20219h00 : 06/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Định Kỳ Công Tơ, TI Tổng TBAHỒNG SƠN - 320TBA Hồng Sơn440PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
42 8h00 : 06/03/202111h30 : 06/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện 5S TBA, thay định kỳ công tơ, TI tổng TBAXÃ TRẠM TẤU - 100TBA Xã Trạm tấuh ĐZ 375E12.2117PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
43 15h30 : 06/03/202116h30 : 06/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay ĐK công tơ tổng TBATHÁC HOA 2 -250TBA Thác Hoa 2240PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
44 6h30 : 06/03/202112h00 : 06/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp 372E12.2 VY cho 375 E12.4 Phục vụ thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn Yên. ĐL Văn Yên kết hợp thay dao cắt tụ TBN 302 Đông Cuông bằng MCCột 336***NR TBA Dầu Quế Văn YênĐZ 375 E12.4 từ sau CDPĐ 336-1 Đo đếm Đông Cuông đến DPT 375-7/385 Đông An3207PA1007Điện Lực Văn Yên
45 6h30 : 06/03/20217h00 : 06/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp 372E12.1 cho 375 E12.4 Phục vụ thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn YênLDA375-E12.4-174***PĐ Mậu A - Tân NguyênĐZ 375 E12.4 từ sau DPT 375-7/269-2 Mậu A đến CDPĐ 375-7/280 Mậu A6612PA1007Điện Lực Văn Yên
46 6h30 : 06/03/202117h45 : 06/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn YênLDA375-E12.4-174***PĐ Mậu A - Tân NguyênĐZ 375 E12.4 từ sau DPT 375-7/173-3 Tân Nguyên đến DPT 375-7/269-2 Mậu A1918PA1007Điện Lực Văn Yên
47 6h30 : 06/03/202112h00 : 06/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp 372E12.1 cho 375 E12.4 Phục vụ thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn Yên. ĐL Văn Yên kết hợp thay CDPT 01-1 Tân HợpLDA375-E12.4-174***PĐ Mậu A - Tân NguyênĐZ 375 E12.4 từ sau CDPĐ 375-7/280 Mậu A đến CDPĐ 336-1 Đo Đếm Đông Cuông2629PA1007Điện Lực Văn Yên
48 17h00 : 06/03/202117h45 : 06/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển kết dây sạu công tác thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn YênLDA375-E12.4-174***PĐ Mậu A - Tân NguyênĐZ 375E12.4 từ sau DPT 375-7/269-2 Mậu A đến CDPĐ 336-1 Đo đếm Đông Cuông9241PA1007Điện Lực Văn Yên
49 7h00 : 07/03/202112h15 : 07/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thủy điện Thác bà tách MBA T4 dẫn đến thiếu nguồn, Điện lực kết hợp đấu nối TBA mới, Thay thế DCL trạm cắt Hán Đà. Lắp chống sét trên đường dây trung thế. TNĐK các TBA phân phốiCDPT 183-1 Thác BàĐZ 371E12.1 từ CDPT 05-1 Thôn 7 Thịnh Hưng đến CDPT 183-1 Thác Bà2142PA1004Điện lực Yên Bình
50 7h00 : 07/03/202112h15 : 07/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thủy điện Thác bà tách MBA T4 dẫn đến thiếu nguồn, Điện lực kết hợp đấu nối TBA mới, Thay thế DCL trạm cắt Hán Đà. Lắp chống sét trên đường dây trung thế. TNĐK các TBA phân phốiCDPT 05-1 Thôn 7 Thịnh HưngTừ CDPT 183-1 Thác Bà đến CDPT 05-1 Thôn 7 Thịnh Hưng635PA1004Điện lực Yên Bình
51 17h00 : 07/03/202117h45 : 07/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển về kết dây cơ bản sạu công tác thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn YênLDA372-E12.2 VYĐZ 372E12.2 VY từ sau MC 372/202 Xuân Tầm đến DPT 375-7/385 Đông An7551PA1007Điện Lực Văn Yên
52 17h00 : 07/03/202117h45 : 07/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển về kết dây cơ bản sạu công tác thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn YênLDA375-E12.4-174***PĐ Mậu A - Tân NguyênĐZ 375E12.4 từ sau DPT 375-7/269-2 Mậu A đến CDPĐ 336-1 Đo đếm Đông Cuông9241PA1007Điện Lực Văn Yên
53 6h30 : 07/03/202117h45 : 07/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn YênLDA375-E12.4-174***PĐ Mậu A - Tân NguyênĐZ 375 E12.4 từ sau DPT 375-7/173-3 Tân Nguyên đến DPT 375-7/269-2 Mậu A1918PA1007Điện Lực Văn Yên
54 17h00 : 07/03/202117h45 : 07/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển về kết dây cơ bản sau công tác thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn YênCột 336***NR TBA Dầu Quế Văn YênĐZ 375E12.4 từ sau CDPĐ 336-1 Đo đếm Đông Cuông đến DPT 375-7/385 Đông An3207PA1007Điện Lực Văn Yên
55 6h30 : 07/03/20217h00 : 07/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp 372E12.1 cho 375 E12.4 Phục vụ thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn YênLDA375-E12.4-174***PĐ Mậu A - Tân NguyênĐZ 375E12.4 từ sau DPT 375-7/269-2 Mậu A đến CDPĐ 336-1 Đo đếm Đông Cuông9241PA1007Điện Lực Văn Yên
56 17h00 : 07/03/202117h45 : 07/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển về kết dây cơ bản sau công tác thi công xây dựng xuất tuyến 110kV Văn YênLDA372-E12.1-219***Trục chínhĐZ 372 E12.1 từ sau MC 372/219-2 Báo Đáp6846PA1007Điện Lực Văn Yên
57 10h10 : 09/03/202111h30 : 09/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng,sử lý gỉ dầuTBA K6FĐZ 0.4 kV thuộc TBA K6F66PA1001Điện lực TP Yên Bái
58 8h00 : 09/03/20218h40 : 09/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBATBA K6ATBA K6A305PA1001Điện lực TP Yên Bái
59 9h00 : 09/03/202110h00 : 09/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBATBA Âu CơTBA Âu Cơ53PA1001Điện lực TP Yên Bái
60 8h00 : 10/03/202110h00 : 10/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBATBA K4DTBA K4D173PA1001Điện lực TP Yên Bái
61 10h10 : 10/03/202111h30 : 10/03/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBATBA K4CTBA K4c92PA1001Điện lực TP Yên Bái
Top  |  Home