Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Monday, July 25, 2016
Tài liệu, câu hỏi, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ kiểm tra, kế hoạch kiểm tra cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành lưới điện phân phối tỉnh Yên Bái Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc -Thông cáo báo chí - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện các tháng cuối năm 2016
Tài liệu, câu hỏi, HD chuẩn bị hồ sơ kiểm tra, kế hoạch kiểm tra cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành lưới điện phân phối tỉnh Yên Bái Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc -Thông cáo báo chí -Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện các tháng cuối năm 2016
Tài liệu, câu hỏi, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ kiểm tra, kế hoạch kiểm tra cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành lưới điện phân phối tỉnh Yên Bái Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc -Thông cáo báo chí - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện các tháng cuối năm 2016
Tài liệu, câu hỏi, HD chuẩn bị hồ sơ kiểm tra, kế hoạch kiểm tra cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành lưới điện phân phối tỉnh Yên Bái Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc -Thông cáo báo chí -Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện các tháng cuối năm 2016
Thông tư số: 04 /2016/TT-BCT ngày 06/06/2016 V/v Bộ công thương sửa đổi một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện lực... Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động Góp phần nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành
Thông tư số: 04 /2016/TT-BCT ngày 06/06/2016 V/v Bộ công thương sửa đổi một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện lực... Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động Góp phần nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành

CHÙM PHÓNG SỰ LỄ TUYÊN DƯƠNG LAO ĐỘNG GIỎI, CHÂN DUNG THỢ GIỎI-NPC

 

 

Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

 

Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : Đỗ quang huy
Prev. 24 Hours Hôm qua: 0
Past 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 381

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 10
Members Thành viên : 1
Total Tổng cộng : 11

Online Now Online Now:
01: anhnt
Số lượng truy cập

Đặc Sản Yên Bái

Đặc Sản Yên Bái

Chùm ảnh hoa

Chùm ảnh hoa

  Hướng dẫn sơ cứu người bị nạn

     HL kỹ năng thực hành 1 số CV

    

 

Top  |  Home