Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Sunday, February 18, 2018

 

     

 

     

Đảm bảo cung cấp điện ổn định, coi trọng công tác an toàn lao động trong dịp tết Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc thăm hỏi, động viên người lao động trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Đảm bảo cung cấp điện ổn định, coi trọng công tác an toàn lao động trong dịp tết Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc thăm hỏi, động viên người lao động trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Đảm bảo cung cấp điện ổn định, coi trọng công tác an toàn lao động trong dịp tết Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc thăm hỏi, động viên người lao động trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Đảm bảo cung cấp điện ổn định, coi trọng công tác an toàn lao động trong dịp tết Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc thăm hỏi, động viên người lao động trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

 

 

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

 

 

Công ty Điện lực Yên Bái tham gia tập huấn kiến thức pháp luật năm 2017 Điện lực Thành Phố : Bồi huấn kiến thức quy trình an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, quản lý kỹ thuật và vận hành năm 2018. Huấn luyện thực hành quy trình hồi sức cấp cứu
Công ty Điện lực Yên Bái tham gia tập huấn kiến thức pháp luật năm 2017 Điện lực Thành Phố : Bồi huấn kiến thức quy trình an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, quản lý kỹ thuật và vận hành năm 2018. Huấn luyện thực hành quy trình hồi sức cấp cứu

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home