Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, July 01, 2016
Đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp PTTH Hệ thống điện quốc gia được bổ sung thêm 260 MW
Đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp PTTH Hệ thống điện quốc gia được bổ sung thêm 260 MW
Đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp PTTH Hệ thống điện quốc gia được bổ sung thêm 260 MW
Đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp PTTH Hệ thống điện quốc gia được bổ sung thêm 260 MW

CHÙM PHÓNG SỰ LỄ TUYÊN DƯƠNG LAO ĐỘNG GIỎI, CHÂN DUNG THỢ GIỎI-NPC

 

 

Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

Top  |  Home