Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, September 20, 2019

 

     

 

     

PCYB tham gia Hội diễn CNVC lao động Tổng công ty năm 2019 EVN yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 4 (Podul)
PCYB tham gia Hội diễn CNVC lao động Tổng công ty năm 2019 EVN yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 4 (Podul)
PCYB tham gia Hội diễn CNVC lao động Tổng công ty năm 2019 EVN yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 4 (Podul)
PCYB tham gia Hội diễn CNVC lao động Tổng công ty năm 2019 EVN yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 4 (Podul)

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện Tăng cường tọa đàm giữa lãnh đạo, Công đoàn và người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động định kỳ
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện Tăng cường tọa đàm giữa lãnh đạo, Công đoàn và người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động định kỳ
Điện lực Yên Bình thay công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử đo xa bán điện cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện Công ty Điện lực Yên Bái cử cán bộ quản lý cấp trung tham gia lớp đào tạo giá trị cốt lõi và huấn luyện về triển khai VHDN
Điện lực Yên Bình thay công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử đo xa bán điện cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện Công ty Điện lực Yên Bái cử cán bộ quản lý cấp trung tham gia lớp đào tạo giá trị cốt lõi và huấn luyện về triển khai VHDN

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

Top  |  Home