Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Monday, June 24, 2019

 

     

 

     

Điện lực Lục Yên tổ chức tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình điện và an toàn sử dụng điện, tiết kiệm Điện, lắp đặt bóng đèn mô hình “Thắp sáng đường quê” tại xã An Phú Khách hàng có thể so sánh tiền điện và lượng tiêu thụ điện giữa 2 tháng liền kề
Điện lực Lục Yên tổ chức tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình điện và an toàn sử dụng điện, tiết kiệm Điện, lắp đặt bóng đèn mô hình “Thắp sáng đường quê” tại xã An Phú Khách hàng có thể so sánh tiền điện và lượng tiêu thụ điện giữa 2 tháng liền kềv
Điện lực Lục Yên tổ chức tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình điện và an toàn sử dụng điện, tiết kiệm Điện, lắp đặt bóng đèn mô hình “Thắp sáng đường quê” tại xã An Phú Khách hàng có thể so sánh tiền điện và lượng tiêu thụ điện giữa 2 tháng liền kề
Điện lực Lục Yên tổ chức tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình điện và an toàn sử dụng điện, tiết kiệm Điện, lắp đặt bóng đèn mô hình “Thắp sáng đường quê” tại xã An Phú Khách hàng có thể so sánh tiền điện và lượng tiêu thụ điện giữa 2 tháng liền kềv

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện PC Yên Bái diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn - Xử lý sự cố An toàn năm 2019
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện PC Yên Bái diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn - Xử lý sự cố An toàn năm 2019
Vũ Hải Duyên đạt giải Nhất cụm thi số 2 - Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019 do Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Vì sao phải thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải ở Việt Nam?
Vũ Hải Duyên đạt giải Nhất cụm thi số 2 - Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019 do Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Vì sao phải thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải ở Việt Nam?

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

Top  |  Home