Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Monday, February 08, 2016
Công ty Điện lực Yên Bái: Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 với nhiều niềm tin mới Ông Thiều Kim Quỳnh – CT kiêm TGĐ EVNNPC: BQL dự án lưới điện phải nỗ lực đổi mới để giữ vững vị trí con chim đầu đàn trong ĐTXD lưới điện miền Bắc
Công ty Điện lực Yên Bái: Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 với nhiều niềm tin mới Ông Thiều Kim Quỳnh – CT kiêm TGĐ EVNNPC: BQL dự án lưới điện phải nỗ lực đổi mới để giữ vững vị trí con chim đầu đàn trong ĐTXD lưới điện miền Bắc
Công ty Điện lực Yên Bái: Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 với nhiều niềm tin mới Ông Thiều Kim Quỳnh – CT kiêm TGĐ EVNNPC: BQL dự án lưới điện phải nỗ lực đổi mới để giữ vững vị trí con chim đầu đàn trong ĐTXD lưới điện miền Bắc
Công ty Điện lực Yên Bái: Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 với nhiều niềm tin mới Ông Thiều Kim Quỳnh – CT kiêm TGĐ EVNNPC: BQL dự án lưới điện phải nỗ lực đổi mới để giữ vững vị trí con chim đầu đàn trong ĐTXD lưới điện miền Bắc

            

 

 

 

 

Top  |  Home